HR-stöd

De här sidorna är ett stöd för arbetsgivaren - för er som är chefer och HR-personal. Här hittar du information som rör anställning, arbetsmiljö, lönefrågor, lika villkor, arbetstid, förmåner, ledigheter och kompetensutveckling. Det finns en särskild sida som vänder sig till medarbetarna - "Din anställning".

Blanketter och mallar för HR

Välj
Anställningsbevis tillsvidare Anställningsavtal tim Anställningsbevis tidsbegränsat Anställningsbevis adjungerad Beslut om anställning - alla medarbetare Anställningsavtal förenad Anställningsavtal förenad instruktion Beslut om antällning - doktorand Beslut om anställning - lärare Anställningsavtal H2020 Marie Sklodowska Curie Actions Ansökningsformulär för ny befattningsbenämning Arbetstidsschema vid deltidstjänstgöring Arbetsbristprocessen Avsluta anställning efter att rätten att kvarstå i anställning upphör Avsluta provanställning Beredskap och övertid Beredskap och övertid veterinärer Ersättning för tillfälligt anställda Förmånsbeskattning Dispens överskridande av representationsbelopp Försökspersoner Ersättning för sakkunnig och opponent Konteringsändringar Ledighetsansökan Lönetillägg Organ - ersättning för tagande av organ Placeringsbeslut ​​​​​​​Primula - behörighet Primula - organisationsförändring Reseförskott Sjukanmälan Sjukförsäkran Stipendiebeslut - sv Stipendiebeslut - eng Synundersökning och arbetsglasögon KI Optikerutbildning Synundersökning och ev arbetsglasögon -  Specsavers via Avtalskatalogen Tjänstgöringsintyg Uppförandekod (code of conduct) - används för timanställda, övriga får den genom onboarding Uppdragstillägg - tidsbegränsat Uppsägning URA - Intygsmall för försäkring Utlandskontrakt enligt URA - sv Utlandskontrakt enlig URA - eng Utlägg Utläggsbilaga Varsel Övertid och mertid

Arbetsmiljö och hälsa