Skip to main content

HR-stöd

Här finner du som arbetar med HR-frågor samlad information om hur processer och system hanteras inom HR-området.

Avtal, lagar, riktlinjer och regler

Välj
Adjungerade lärare, tidsbegränsad anställning Alkohol- och drogfrågor - handläggning Anställningsordning för lärare Anställningsordningen, anvisningar Arbetsmiljö och hälsa, riktlinjer Arbetsanpassning och rehabilitering - Riktlinjer Avtal om omställning Bisysslor - hantering Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling Distansarbete Ersättningsformer för arbete Ersättningar för särskilda uppdrag vid Karolinska Institutet - regler Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör Intyg vid sjukdom, riktlinjer Jäv-riktlinjer Ledarskap - riktlinjer Likabehandling, handlingsplan Lokalt villkorsavtal bilaga 1 ersättning vid tjänsteresa och förrättning Lokalt villkorsavtal bilaga 2 - flexibel arbetstid Lokalt villkorsavtal bilaga 3 - oregelbunden tjänstgöring enligt turlista Lokalt villkorsavtal bilaga 4 - obekvämtidstillägg (ob-tillägg) Lokalt villkorsavtal bilaga 5 - arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare Lokalt villkorsavtal bilaga 6 - arbetstid anställda djurhus Lokalt villkorsavtal bilaga 7 - Avtal om beredskap för anställda vid KI Lokalt villkorsavtal bilaga 10 - Löneväxling Lönen som styrmedel - regler och riktlinjer inkl. mallar Löneväxling vid KI Medarbetarsamtal - riktlinjer och anvisningar Medarbetarsamtal 1 - checklista chef/ medarbetare Medarbetarsamtal 1 - dokumentation (mall) Medarbetarskap vid Karolinska Institutet Personalhandboken Postdoktor, tidsbegränsad anställning Representation och gåvor vid KI Samverkansavtal KI Stipendieregler vid Karolinska Institutet fr.o.m. 28 augusti 2018 Studentmedarbetare, tidsbegränsad anställning Regler för synhjälpmedel i arbetet Regelverk för digital hantering av skyddade personuppgifter Telekommunikationsutrustning - Regler Timersättning vid tillfälligt arbete Tjänsteresor - Regler och anvisningar Trafiksäkerhet Undervisningsarvode för externa lärare Uppförandekod - ny medarbetare Uppförandekod - verksam medarbetare Uppförandekod - anvisning

Kontakta centrala HR-avdelningen