HR-stöd

De här sidorna är ett stöd för arbetsgivaren - för er som är chefer och HR-personal. Här hittar du information som rör anställning, arbetsmiljö, lönefrågor, lika villkor, arbetstid, förmåner, ledigheter och kompetensutveckling. Det finns en särskild sida som vänder sig till medarbetarna - "Din anställning".

Blanketter och mallar för HR

Välj
Anställningsbevis tillsvidare Anställningsavtal tim Anställningsbevis tidsbegränsat Anställningsbevis adjungerad Beslut om anställning - alla medarbetare Beslut om antällning - doktorand Beslut om anställning - lärare Anställningsavtal H2020 Marie Sklodowska Curie Actions Ansökningsformulär för ny befattningsbenämning Arbetstidsschema vid deltidstjänstgöring Arbetsbristprocessen Avsluta anställning efter att rätten att kvarstå i anställning upphör Avsluta provanställning Beredskap och övertid Beredskap och övertid veterinärer Ersättning för tillfälligt anställda Förmånsbeskattning Dispens överskridande av representationsbelopp Försökspersoner Ersättning för sakkunnig och opponent Kontoanmälan Swedbank Kontoanmälan Swedbank (eng) Konteringsändringar Ledighetsansökan Lönetillägg Organ - ersättning för tagande av organ Placeringsbeslut ​​​​​​​Primula - behörighet Primula - organisationsförändring Reseförskott Sjukanmälan Sjukförsäkran Stipendiebeslut - sv Stipendiebeslut - eng Synundersökning och arbetsglasögon KI Optikerutbildning Synundersökning och ev arbetsglasögon -  Specsavers via Avtalskatalogen Tjänstgöringsintyg Uppförandekod (code of conduct) - används för timanställda, övriga får den genom onboarding Uppdragstillägg - tidsbegränsat Uppsägning URA - Intygsmall för försäkring Utlandskontrakt enligt URA - sv Utlandskontrakt enlig URA - eng Utlägg Utläggsbilaga Varsel Övertid och mertid

Arbetsmiljö och hälsa

Administrativa stödsystem

Nyheter

Nyheter

KW
KI webbförvaltning
2021-06-11