Kollektivavtal

Din anställning styrs av flera regelverk, bland annat centrala och lokala kollektivavtal. På denna sida finner du centrala kollektivavtal, som är tecknade mellan Arbetsgivarverket och deras centrala fackliga motparter hos Saco-S, OFR/S, P, O och Seko, samt våra lokala kollektivavtal som endast gäller vid KI.

Kontaktpersoner

Profile image

Åsa Agréus

HR-specialist
+46852486577
Profile image

Carolina Ström

HR-specialist
Profile image

Jenny Wärnlund

HR-specialist
ÅA
Innehållsgranskare:
Åsa Agréus
2023-11-15