Digitala kvitton, reseräkning och utlägg

Här följer information om hur du som medarbetare redovisar utlägg samt hanterar kvitton.

KI har upphandlingsavtal med olika leverantörer för varor och tjänster där köp ska göras och betalas via faktura.  I första hand så ska man följa våra upphandlingsregler.

Om du i undantagsfall behöver göra ett utlägg som ska ersättas av KI kan du ansöka om ersättning i  PA-webben.

Bokföringslagen
När en medarbetaren har gjort ett utlägg för myndighetens räkning exempelvis vid representation så företräder man som medarbetare myndigheten och då anses det enligt bokföringslagen att kvittot är en inkommen handling till myndigheten samtidigt som medarbetaren får det. Kvittot ska då bevaras i den form det hade när det inkom. Om ett kvitto kommit in i pappersform ska det bevaras (på institutionen) i pappersform och får man det digitalt ska det bevaras digitalt.

Information om riksdagens beslut kring slopat krav på papperskvitton

Den 22 april 2024 klubbade riksdagen igenom förslaget om att kravet på att spara papperskvitton slopas från 1 juli 2024. 

Ändringarna i propositionen införs i bokföringslagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning. De träffar alltså de som tillämpar någon av de lagarna, det vill säga företag, kommuner och regioner. Ändringarna omfattar alltså inte statliga myndigheter, detta innebär att vi på KI även i fortsättningen utgår från nuvarande praktiska tillämpning av bokföringslagen vid KI. 

Praktisk tillämpning av bokföringslagen vid KI

I PA-webben laddar du alltid upp dina digitala kvitton & inskannade papperskvitton (gärna i pdf format).
Om du som medarbetare erhåller ett papperskvitto i din roll som myndighetsperson måste du lämna in kvittot till relevant roll på din institution/motsvarande för arkivering.

Om du som medarbetare skickar in ett foto på ett papperskvitto i digitalt format till arbetsgivaren räknas det som originalkvittot och papperskvittot behöver inte lämnas in till arbetsgivaren.

 

Rutin för kvitton i PA-webben

Skanna/fotografera (pdf) ditt digitala kvitto för utlägg som du har gjort och som ska ersättas av arbetsgivaren.

Logga in i PA-webben. PA-webben

 • Välj "Min sida" och därefter "Resor/utlägg". Där väljer du om utlägget avser Resa inrikes, Resa utrikes, Utlägg och bilersättning.
 • Fyll i dina uppgifter och bifoga ditt digitala kvitto/inskannade papperskvitto (PDF-format). Vid faktura ska betalningskvitto och kontoutdrag bifogas.
 • Skicka ärendet.

Vid din institution kan deadline finnas för när ditt utlägg senast måste registreras för att hinna hanteras för utbetalning nästkommande löneutbetalning. Ta kontakt med din HR-enhet på din institution för mer information. Tidsplan Primula

 

Utlägg ska redovisas snarast efter inköp, dock senast inom tre månader.

Flöde för reseräkningar och utlägg

Utlägg samt reseräkningar följer alltid ett förutbestämt flöde för institutionen/motsvarande. Oavsett vilka projekt (hela KI) som kostnaden ska belasta följer ärendet ett flöde till förutbestämda roller för institutionen.

Grundflödet och roller är:
Anställd-granskare-attesterare

 • Rollen granskare är ofta en administratör/handläggare på institutionen/motsvarande
 • Rollen attestera är per default chef för den organisatoriska nivån (avdelning, enhet, team) i organisationsträdet.

Registrera utlägg/reseräkning vid annan institution

Du kan alltid kontakta din lokala HR-enhet eller en lönespecialist vid HR-avdelningen vid frågor.

Alternativ 1
• Den anställde (tex anställd på C1) läggs upp som ”minirappare” i Primula klienten på den institution som ska betala för resan/utlägget (tex S1)
• Den anställde väljer sedan anställningen vid S1 i PA-webben.
• Ärendet följer då S1:s flöde för resor/utlägg
• Viktigt att välja den organistiska enhet på S1 under ”Välj annan mottagare om det normala flödet ska frångås” (chef som ska attestera kostnaden) i PA-webben.

Alternativ 2
Använder flödet för resor/utlägg på institutionen där anställningen finns. (tex anställd på (C1) ”Fel” chef kommer då få attestera ärendet varför det är viktigt att kvitton e-signerats av den person som ska stå för kostnaden. Det signerade dokumentet bifogas sedan i ärendet. (PA-webben)

Alternativ 1, resor/utlägg

Anknuten

Om anknuten person ska få access till PA-webben ska den anknutne registreras som ”minirappare” i klienten/PA-webben av institutionens HR-enhet.

• Den anknutne läggs upp som ”minirappare” i Primula på den institution som ska betala för resan/utlägget.
• Ärendet följer institutionens flöde för resor/utlägg
• Den anknutne väljer (”skicka till handläggare på”) den organisatoriska enhet där attesterade chef finns.
• Viktigt att ”minirappsanställningen” och attesterande chef tillhör samma institution. Dvs den anknutne väljer lönegrupp (tex C2) för sin ”minirappsanställning” om relevant chef finns på C2.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
 • UF.Akademiska ceremonier
 • UF.Arkiv & Registratur
 • UF.Digitala kommunikationskanaler
 • UF.JUR
 • UF.Juridiska avdelningen
 • UF.Kommunikationsavdelningen
 • UF.Kommunikationssamordning och varumärke
 • UF.Press och redaktionellt innehåll
Logga in med KI-ID