Semester

Semester tjänas in under innevarande år.

Arbetstagaren ska ta ut minst 20 semesterdagar under året.

Arbetstagaren har rätt att få en sammanhängande ledighet om fyra veckor under perioden juni-augusti. Betalda semesterdagar ska tas ut före obetalda, obetalda dagar behöver inte tas ut. Semesterdagar från innevarande år ska tas ut före sparade dagar. Semester kan inte tas ut för del av dag. Semesterplaneringen ska vara klar i god tid. Den anställde ska två månader innan semestern tas ut få veta om den är beviljad.

Semesterreglerna styrs av Semesterlagen och Villkorsavtalet. Karolinska Institutet har även lokala avtal om semester.

Ansök om semester

Registrera din ansökan om semester i PA-webben.

Instruktionsfilm om hur du ansöker om semester i nya PA-webben

Allmänt

  • Alla har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under sommarperioden juni-augusti.
  • Minst tjugo dagar ska tas ut under kalenderåret.
  • Du får ha max 30 sparade semesterdagar.
  • Semester räknas i hela dagar. Som hela semesterdagar räknas även sådana dagar då en deltidsarbetande arbetstagare har semester. En arbetstagare har inte, enligt semesterlagen, rätt att få semester under en del av dagen. Om arbetstagaren önskar semester endast en del av en arbetsdag räknas den dagen som en hel semesterdag.

Årssemester

Antalet semesterdagar bestäms av din ålder:

  • Upp till det år du fyller 29 år 28 dagar
  • Från det år du fyller 30 år 31 dagar
  • Från det år du fyller 40 år 35 dagar

Beräkning av semesterdagar

Antal betalda semesterdagar beräknas enligt nedan:

antal anställningsdagar / 365 x årssemester

Exempel: Arbetstagare som blir anställd 1 mars med 28 semesterdagar har 30 april tjänat in enligt följande: 61 / 365 x 28 = 4,68 = 5 dagar Decimaler avrundas alltid uppåt vid beräkning av semesterdagar, arbetstagaren har således tjänat in fem semesterdagar. Observera att antalet anställningsdagar kan påverkas av olika tjänstledigheter som inte är semesterkvalificerande.

Kvotsemester

Om du i snitt arbetar mindre än fem dagar per vecka går det åt mer än en semesterdag för varje dag du tar ut semester. Semesterkvoten räknas ut genom att dela en heltidsanställds antal arbetsdagar i begränsningsperioden med antal arbetsdagar du arbetar i samma period.

Beräkning av semesterkvot

Om en arbetstagare arbetar i genomsnitt mindre än fem dagar per vecka kallas det för koncentrerad deltid. Dennes semesterkvot beräknas enligt nedan:

5 / a x b = c

a = antalet ordinarie arbetsdagar som arbetstagaren enligt fastställd lista genomsnittligt ska fullgöra per vecka

b = antalet ordinarie arbetsdagar som ingår i semesterledigheten

c = antalet semesterdagar som ska ingå i semesterledigheten

Exempel 1: Arbetstagare arbetar tre dagar per vecka och ska vara ledig en vecka 5 x 3 / 3 = 5 dvs det går åt 5 semesterdagar för en semestervecka

Exempel 2: Arbetstagare arbetar tre dagar udda veckor, två dagar jämna veckor och ska vara ledig i två veckor 10 / 3 x 3  = 10 dvs det går åt 10 semesterdagar för två semesterveckor

Schablonsemester

Doktorander och arbetstagare som är disputerade och arbetar i en forskargrupp med i huvudsak forskningsrelaterade arbetsuppgifter och/eller undervisning bör omfattas av schablonsemester vilket innebär att hela årssemestern anses uttagen under innevarande år. Semesterdagarna förläggs vanligtvis i lönesystemet på två dagar, sista söndagen i juli och på juldagen. Avslutas anställningen tidigare under året så förläggs semesterdagarna på sista möjliga söndagen på anställningen.  Anställda med schablonsemester ska inte ansöka om semester i PA-webben.

Vid föräldraledighet under större delen av året behöver föräldraledigheten pausas för uttag av semester. När du ansöker om föräldraledighet i PA-webben anger du semesterperioden i Meddelande/Anteckningar direkt i ledighetsärendet. Då kommer Payroll förlägga semesterdagarna under angiven period. Detta för att det ska stämma överens med din ansökan för föräldrapenning hos Försäkringskassan. 

Om en person med schablonsemester vill spara semesterdagar måste all årets semester planeras tillsammans med närmaste chef. Senast den 31 mars ska institutionen veta hur många dagar som ska sparas, i annat fall anses semestern uttagen.

Sparad semester

Varje arbetstagare som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett visst kalenderår får spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare kalenderår. Ingen arbetstagare får dock ha fler sparade dagar än 30.

Semestertillägg

För varje uttagen semesterdag betalas semestertillägg med 0,44% av den fasta lönen (för medlemmar i Saco-S 0,49%). Semestertillägget utbetalas samma månad som semestern tas ut.

Semesterlönegaranti

Semesterlönegarantin innebär att en heltidsarbetande arbetstagare har rätt till en lägsta semesterlön per semesterdag. Semesterlönegarantin gäller endast uttagna semesterdagar oavsett om det är årets semester eller sparad semester. Arbetstagare med en lön under 34 800 kr (2024) omfattas av semesterlönegarantin.

Semesterersättning

Om en anställning upphör innan all semester är uttagen betalas semesterersättning för kvarstående semesterdagar. Ersättningen per dag är 4,6% av den fasta månadslönen plus semestertillägg 0,49%. Ersättningen utbetalas månaden efter anställningen avslutats.

För varje uttagen betald semesterdag finns en semesterlönegaranti, se Villkorsavtalet.

Byta ut semester mot sjuk eller vab

För en arbetstagare som blir sjuk eller behöver vabba under sin semester finns det möjlighet att byta ut semestern mot sjukfrånvaro eller vab. Denna möjlighet gäller endast om arbetstagaren sjukanmäler sig/anmäler vab i PA-webben samma dag som man blir sjuk eller behöver vabba.

Semester under sjukskrivning

Arbetstagare som är sjukskrivna tjänar in semester under de 180 första kalenderdagarna av sjukperioden och har möjlighet att ta ut semester samtidigt som sjukskrivning pågår (gäller inte dom första 14 dagarna i sjukperioden).

En deltidssjukskriven behöver ta ut lika många semesterdagar som man skulle ha gjort om man hade varit frisk (enligt reglerna under rubriken Allmänt ovan)

 Semesteransökan görs som vanligt i PA-webben.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
Logga in med KI-ID