Pendelbussen

måndag–fredag

Från Flemingsberg:

07:00, 7:40, 08:10, 09:15, 10:15, 11:10, 11.50, 12:30, 13:10, 14:10, 14:50, 15:35, 16:20, 16:50, 17:40

Från Solna:

07:20, 08:10, 09:15, 10:15, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 14:10, 14:50, 15:35, 16:25, 17:10, 17:40

Läs mer om Pendelbussen.

Sommarhälsning från rektor Ole Petter Ottersen