Skip to main content

Din anställning

Rättigheter, skyldigheter och möjligheter för dig som är anställd på Karolinska Institutet. 

Avtal, lagar, riktlinjer och regler

Välj
Adjungerade lärare, tidsbegränsad anställning Alkohol- och drogfrågor - handläggning Anställning efter LAS ålder - föreskrifter (gäller fr.o.m. 200101) Anställning efter 67 års ålder (gäller t.o.m. 191231) Anställningsordning för lärare Anställningsordningen, anvisningar Arbetsmiljö och hälsa, riktlinjer Arbetsanpassning och rehabilitering - Riktlinjer Avtal om omställning Bisysslor - hantering Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling Distansarbete Ersättningsformer för arbete Ersättningar för särskilda uppdrag vid Karolinska Institutet - regler Intyg vid sjukdom, riktlinjer Jäv-riktlinjer Ledarskap - riktlinjer Likabehandling, handlingsplan Lokalt villkorsavtal bilaga 1 ersättning vid tjänsteresa och förrättning Lokalt villkorsavtal bilaga 2 - flexibel arbetstid Lokalt villkorsavtal bilaga 3 - oregelbunden tjänstgöring enligt turlista Lokalt villkorsavtal bilaga 4 - obekvämtidstillägg (ob-tillägg) Lokalt villkorsavtal bilaga 5 - arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare Lokalt villkorsavtal bilaga 6 - arbetstid anställda djurhus Lokalt villkorsavtal bilaga 7 - Avtal om beredskap för anställda vid KI Lokalt villkorsavtal bilaga 10 - Löneväxling Lönen som styrmedel - regler och riktlinjer inkl. mallar Löneväxling vid KI Medarbetarsamtal - riktlinjer och anvisningar Medarbetarsamtal 1 - checklista chef/ medarbetare Medarbetarsamtal 1 - dokumentation (mall) Medarbetarskap vid Karolinska Institutet Personalhandboken Postdoktor, tidsbegränsad anställning Representation och gåvor vid KI Stipendieregler vid Karolinska Institutet fr.o.m. 28 augusti 2018 Studentmedarbetare, tidsbegränsad anställning Regler för synhjälpmedel i arbetet Regelverk för digital hantering av skyddade personuppgifter Telekommunikationsutrustning - Regler Timersättning vid tillfälligt arbete Tjänsteresor - Regler och anvisningar Trafiksäkerhet Undervisningsarvode för externa lärare Uppförandekod - ny medarbetare Uppförandekod - verksam medarbetare Uppförandekod - anvisning
MD
Matilda Drakvingen
2019-11-11