Semesterväxling av sparade semesterdagar

Statliga kollektivavtal ger anställda som har rätt till mer än 20 betalda semesterdagar per år möjlighet att spara de överskjutande dagarna till ett senare år, med ett tak på 30 sparade dagar. KI anser att det är viktigt att anställda får den ledighet och återhämtning som de behöver, vilket är syftet med semesterdagar, för de medarbetare som har sparade semesterdagar finns möjlighet att löneväxla dem till tjänstepension.

Växling av sparade semesterdagar till tjänstepension kan ske genom en överenskommelse mellan anställd och arbetsgivare, där arbetsgivaren gör en engångsinsättning till tjänstepensionen enligt pensionsavtalet PA16. Den som växlar får ett extra tillägg på 4% av det inväxlade beloppet.

Alla anställda vid Karolinska Institutet som arbetar minst 20% omfattas av denna möjlighet. Växlingen kan ske fram till månaden innan den anställde fyller 67 eller 69 år, beroende på vilket kollektivavtal de omfattas av. Efter beslut om semesterväxling tecknas en bindande överenskommelse. Överenskommelsen kan göras en gång per år mellan 1 augusti och 31 oktober. Observera att möjligheten att semesterväxla endast gäller för sparade semesterdagar.

Oorganiserade kan kontakta sin HR på institution om man undrar vilket kollektivavtal man omfattas av.

När medarbetare och chef e-signerat avtalet ska det skickas till: payroll@uf.ki.se

Lön&Controlling registrerar i primula och arkiverar underlaget i HR-arkivet.

Villkoren i sin helhet samt överenskommelse finner du under rubriken dokument längst ned på denna sida.

Documents

CC
Innehållsgranskare:
2024-06-17