Traktamente och ersättningar

För att få ersättning för utförd tjänsteresa ska en reseräkning registreras senast tre månader efter resan är avslutad. Traktamente och lönetillägg utbetalas vid tjänsteresor. Det kan vara både skattefria och skattepliktiga ersättningar.

Traktamente

Traktamente är ersättning för dina ökade levnadskostnader som du har när du är på tjänsteresa. Tjänsteresan måste innebära övernattning och vara utanför den vanliga verksamhetsorten för att traktamente ska utbetalas. Traktamentet är skattefritt.

Om tjänsteresan påbörjas kl. 12:00 eller senare utbetalas halvt traktamente.

Om tjänsteresan avslutas kl. 19:00 eller tidigare utbetalas halvt traktamente.

Nattraktamente utbetalas om du ordnar privat logi. Summan motsvarar ett halvt traktamente.

Skatteverket fastställer inrikes och utrikes traktamente.

Lönetillägg

Lönetillägg utgår både vid endagsförrättning och flerdygnsförrättning. Tillägget är skattepliktigt.

Läs mer om lönetillägg i det lokala avtalet Lokalt avtal bilaga 1 

Endagsförrättning

Vid endagsförrättning måste resan pågå minst nio timmar och vara utanför Stockholms län. Det är skattepliktigt och utgår både vid inrikes och utrikes resa.

Om tjänsteresan avslutas kl. 19:00 eller tidigare utbetalas lönetillägg motsvarande ett halvt traktamente.

Om tjänsteresan avslutas efter kl. 19:00 utbetalas lönetillägg motsvarande ett helt traktamente.

Flerdygnsförrättning

Lönetillägg för flerdygnsförrättning är skattepliktigt och uppgår till 65% av traktamentet. Det utbetalas endast vid inrikes resa.

Om tjänsteresan påbörjas kl. 12:00 eller senare utbetalas halvt lönetillägg.

Om tjänsteresan avslutas kl. 19:00 eller tidigare utbetalas halvt lönetillägg.

Bilersättning

När KI anser att bil är det lämpligaste färdmedlet utbetalas dels ett grundtillägg som är skattefritt, dels ett lika stort tillägg som är skattepliktigt. För varje passagerare utbetalas ett skattepliktigt tillägg som motsvarar 25% av det skattefria grundtillägget. Mer information hittar du i Lokalt avtal bilaga 1 

Kostförmån och måltidsavdrag

Kostförmån är en förmånsbeskattning för kost om KI har betalat dina måltider. Måltidsavdrag innebär att traktamentet minskas om KI har betalat dina måltider.

Kostförmån

Om KI har betalat dina måltider blir du förmånsbeskattad med en schablonsumma. Det gäller alla måltider som KI har betalat, inklusive lunch eller middag på kurs där KI har betalat för kursen. Förmånsbeskattning gäller måltider som du faktiskt har intagit.

Undantag:

  • Måltider som obligatoriskt ingår i priset på allmänna transportmedel (tåg, flyg)
  • Frukost som ingår i hotellpriset
  • Måltider vid intern kurs eller utbildning
  • Måltider vid representation

Måltidsavdrag

Om KI har betalat dina måltider under tjänsteresan ska traktamentet minskas eftersom du då inte haft ökade måltidskostnader. Avdrag ska även göras om annan organisation än KI har betalat dina måltider.

Måltidsavdraget ska göras för måltider som du faktiskt har intagit.

Undantag:

  • Måltider som obligatoriskt ingår i priset på allmänna transportmedel (tåg, flyg)

Registrering av avdrag

Du registrerar kostförmån och måltidsavdrag i samband med att du gör din reseräkning. Om du inte har varit på resa eller inte begärt traktamente, men dock ska förmånsbeskattas ska särskild blankett användas.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C3.Fysiologi och farmakologi
  • C4.Neurovetenskap
  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID
PR
Innehållsgranskare:
Johanna Bäckvall
2024-04-10