Kontroller att utföra vid löneutbetalning

Nedan finner du en checklista för kontroller att utföra vid löneutbetalning. Denna lista ger ett stöd i de delar som behöver kontrolleras och följas upp för att rätt lön ska betalas ut till alla medarbetare varje månad.

Dokument

Checklista för utbetalning

Checklista för utbetalning
Vad: När: Var: Rapportnamn: Urval: Att kontrollera:
Granska friskvårdsärenden Löpande dock senast dagen innan Primula webb stänger PA-webb / Tjänster / Rapportgenerator Månadskontroll - Lönetransaktionslista Egen organisation. Filtrera excel på 'LartText' och rubriker som berör friskvård https://medarbetare.ki.se/friskvardsbidrag-rutiner-for-ersattning
Friskvårdsbidrag utbetalt under året När du granskar friskvårdsärende PA-webb / Tjänster / Rapportgenerator Måndskontroll - Friskvårdsbidrag inkl moms Egen organisation. Datum: from 1/1 tom senast lönekörda månad Att maxbelopp ej överskrids https://medarbetare.ki.se/friskvardsbidrag-rutiner-for-ersattning
Resor/Utlägg Löpande dock senast dagen innan Primula webb stänger PA-webb / Tjänster / Rapportgenerator Månadskontroll - Lönetransaktionslista Egen organisation. Filtrera excel på 'LartText' och rubriker som berör resor och utlägg Datum och resmål, kontering, utläggskvitton, ev. avbrott och att ev. manuell förmånsbeskattning är anmäld till lönespecialist
Stipendiater Löpande dock senast dagen innan Primula webb stänger PA-webb / Tjänster / Rapportgenerator Månadskontroll -Lönetransaktionslista -timlöner org9999 Egen organisation. Filtrera excel på 'Lart' Stipendier Tidsperiod och belopp, stipendietyp
Öppna ärenden Löpande dock senast dagen innan Primula webb stänger PA-webb / Tjänster / Ärendesökning Välj organisation / Typ av ärende - / Sök Kontrollera att det inte ligger några pågående öppna ärenden för ledighet och övriga ärenden etc som behöver beviljas till kommande lönekörning
Pågående lönerapportering - månadslöner Sker löpande dock senast dag innan lönekörning. Påminnelsemejl skickas även från lönesektionen PA-webb / Tjänster / Rapportgenerator Månadskontroll - Lönetransaktionslista Egen organisation Samtliga transaktioner innevarande månad. Kontrollera att anställda som slutat inte får månadslön
Pågående lönerapportering - timlöner Sker löpande dock senast dag innan lönekörning. Påminnelsemejl skickas även från lönesektionen PA-webb / Tjänster / Rapportgenerator Månadskontroll -Lönetransaktionslista -timlöner org9999 Egen organisation Antal, à pris, kontering OBS! Kontrollera att personuppgifter och adress stämmer vid registrering
Ledigheter som upphör inom 3 månader Direkt efter lönekörningen PA-webb / Tjänster / Rapportgenerator Ledigheter upphör Egen organisation Kontrollera om ledigheter ska förlängas och att de i så fall registreras in i primula.
Lönekostnader - utbetald lön Direkt efter lönekörningen PA-webb / Tjänster / Lönekostnads-specifiaktion Egen organisation Belopp för lön, stipendier, timlöner, tillägg, ledigheter, avdrag, reseersättning, kontering m.m
Aktuella läkarintyg Senast den 5.e OBS Chefens ansvar. Kontrollera att läkarintyg inkommer. Läkarintyg scannas och mailas till payroll@uf.ki.se. Endast nödvändig uppgift som personuppgift, period och omfattning behövs. Ev diagnos bör tas bort/döljas
Tidsbegränsade anställningar som upphör inom 3 månader Senast den 5.e PA-webb / Tjänster / Rapportgenerator Anställning upphör Egen organisation och tidsperiod Kontrollera senaste lönekörda månad och nästkommande månad
Anställda som fyller 69 år Tre månader innan den anställde fyller 69 år PA-webb / Tjänster / Rapportgenerator Anställda 69 år och äldre Egen organisation Att den anställde har lämnat begäran om entledigande
Semester Varannan månad PA-webb / Tjänster / Rapportgenerator Semesterstatus Egen organisation Bevaka att semester tas ut under året enligt semesterlagen. Extrakontroll inför sommarsemester och innan årets slut
Martin Sjölund
2023-10-27