Medarbetarportalen A till Ö

Övergripande områden på medarbetarportalen listade A-Ö.

A–B

Akademiska Hus- Campus Flemingsberg

Akademiska Hus- Campus Solna

Anknytningar hanteras i UBW Anknutna

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljö - organisation, ansvar och roller

Arbetstid

Arkiv, registratur, diarium

Avfallshantering och källsortering

Boka lokaler   Se tillgängliga lokaler i TimeEdit 

Biosäkerhet

Brandskydd och brandsäkerhet

C–D

Canvas, KI:s lärplattform

Dator och programvaror, beställa

Digital examination

Diskriminering och trakasserier

Disputation

Doktorera

E–F

Ekonomi

Ekonomihandboken

E-post via webben 

Fackliga organisationer

Fakturaadress

Fakturor, kontera och godkänna

Fakultetsnämnden

Forskarhandledningsutbildning

Forskningsfinansiering

Fonder och stiftelser och fonder på KI

Flextid

Friskvården

Företagskort

Föräldraledighet

G–K

GDPR

Grafisk profil

Halvtidskontroll

IDAC

Informationshantering

Inköp och upphandling

Innovationsstöd

Introduktion til nya medarbetare

IT-avgiften

IT-supporten

Karriär på KI

Karriärplanering

KIB, Universitetsbiblioteket

Kommunikationsstöd

Kommunicera med film

Konton, KI-ID och hur du byter lösenord

Kontoplan och andra ekonomimallar och manualer

Kris och katastrofhantering

Kvalitetssystemet

L–O

Laboratoriesäkerhet

Ladok

Ledarskap och organisationsutveckling

Lika villkor på KI 

Miljö och hållbar utveckling

Ny medarbetare

Om något händer

P–R

Post och paket

Parkering

Passerkort

Press

Protokoll

Rekrytera

Representation och gåvor

Resa i tjänsten

S–Ö

Sjuk

Skyddsombud

Strategi 2030

Strategisk samverkanskapacitet

Sociala medier

Språkstöd i engelska

Styrdokument

Telefoni

TimeEdit

Transport av farligt gods

UBW anknutna

Undervisning och lärande

Utbildningsplanering

Webbpublicering

VO
Innehållsgranskare:
Viktoria Olausson
2024-05-13