Internposten

Internpostbilen på KI framför Aula Medica
Internposten KI Foto: Håkan Wikland

Aktuellt

Avtal kuverttryck

Avtal för kuverttryck har tecknats med leverantören Kalmar Kuvert. Du hittar avtalet under dokument längst ner på sidan.

Streckkodspost får inte läggas i gula brevlådor.

Streckkoderna för extern post gäller bara inom campus Solna och
campus Flemingsberg. Streckkodslådorna töms 17.15 varje arbetsdag.

Märk upp alla utrikes A-brev med ”Prioritaire 1:a klassbrev”-etiketter

eller motsvarande tryck på kuverten för att säkerställa att posten verkligen
behandlas som A-post och får sina ”portoberättigade” leveranstider utomlands.
Ring eller mejla till oss om din institution behöver fler etiketter.nt

FAQ

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring posthantering.

Kontakt

Internposten

Posthantering KI Campus Solna

PostNord Huddinge

Posthantering KI campus Flemingsberg

Telefontid: 09:00 - 17:00

KI Internpostens lokalisering

Documents

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C1.Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
  • C2.Medicinsk biokemi och biofysik
  • C3.Fysiologi och farmakologi
  • C4.Neurovetenskap
  • C5.Cell- och molekylärbiologi
  • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
Logga in med KI-ID
JH
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2024-06-05