Passerkort / KI-kort

Passerkortet är en värdehandling där innehavaren förbinder sig att förvara passerkortet på ett sådant sätt att obehörigt utnyttjande inte kan ske. Det är även förbjudet att kopiera eller låna ut kortet.

För att få tillgång till ett passerkort som anställd eller samarbetspartner, måste ett passerkortsintyg skrivas under av ansvarig chef/ansvarig på institutionen och tas med. 

Innehavaren förbinder sig att förlustanmäla kortet till utföraren och likaså återlämna kortet till utföraren för avregistrering vid avslutad tjänstgöring.

Felanmälan av inbrottslarm och passersystem ska göras till respektive intendent eller motsvarande på institutionen.

Rutin i Solna för anställd/anknuten

Gå till receptionen i Aula Medica och ha med dig ett signerat passerkortsintyg samt giltig id-handling. Fotostation finns till höger om receptionen, på Nobels väg 6. Fotografering görs innan du hämtar ut ditt passerkort.   

Aula Medica och receptionen har öppet helgfria vardagar kl. 08:00 - 17:00 och receptionen har lunchstängt kl.12:00-12:45. 

Rutin i Biomedicum för anställd/anknuten

För att få ett passerkort till Biomedicum krävs att aktuell institution först lagt in dig i sin Teamslista. Passerkortet hämtas ut i receptionen i Aula Medica. Access ges dock via receptionen i Biomedicum. Glöm ej att ta med en giltig id-handling. 

Biomedicum och receptionen har adress Solnavägen 9 och har öppet helgfria vardagar kl. 08:00-15:30. Receptionen har lunchstängt kl. 12:00 - 12:45.

Rutin i Flemingsberg för anställd/anknuten

Fotografering och utlämning av KI-kort görs på Alfred Nobels allé 10, plan 4. Kontaktperson Torgny Norén. Glöm ej att ha med dig ett signerat passerkortsintyg samt en giltig id-handling. 

Tid för utlämning: helgfria vardagar måndag - fredag efter tidsbokning. Kontaktperson Torgny Norén 

Ansökning av passerkort/KI-kort för studenter

Borttappat passerkort/KI-kort

Vid borttappat passerkort/KI-kort behövs ett nytt signerat passerkortsintyg lämnas in för att kunna hämta ut ett nytt kort. Vänd dig till samma kortutgivningsställe där fotografiet togs. Glöm ej att ta med en giltig id-handling. 

OBS! Access för gym, bibliotek och P-huset Skruven behöver läggas in på det nya kortet, kontakta din institution för hjälp. 

Anmäl borttappade kort till sakerhetsenheten@ki.se eller till våra väktare på campus, vakt.ki@avarnsecurity.com som också nås på telefonnummer:

Campus Solna: 08-524 864 29
Campus Flemingsberg: 08-524 860 60

Kontakt:

Vid eventuella fel:

Gör en felanmälan till sakerhetsenheten@ki.se (felanmälan gäller för fel på automaten eller problem med access till lokaler)

Dokument

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • All KI staff
 • C3.Fysiologi och farmakologi
 • C5.Lendahl
 • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
 • H1.Andressoo
 • H1.Klinisk geriatrik
 • H5.Laboratoriemedicin
 • H5.Månsson
 • H7.Hematologi
 • H7.Medicin, Huddinge
 • H7.Metabolism/ICMC
 • H7.Rydén&Mejhert
 • H9.CLINTEC
 • H9.Klinisk vetenskap, intervention och teknik
 • H9.Med njursjukdomar
 • K2.Kardiov m
 • K8.Klinisk neurovetenskap
 • K9.Global folkhälsa
 • OF.Odontologi
 • OV.Universitetstandvården
 • UF.Arkiv & Registratur
 • UF.IT-Avdelningen
Logga in med KI-ID
TN
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2024-05-30