KI på Lika villkor

KI ska ha en inkluderande arbets- och studiemiljö där alla medarbetare och studenter behandlas på ett respektfullt sätt och där det finns goda förutsättningar att verka och utvecklas.

Vårt arbete för att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter samt för att motverka all form av diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och exkludering kallas för Lika Villkor. Det arbetet kan alla i hela organisationen bidra till!

Foto: GettyImages.
Lika villkor equal opportunities Foto: GettyImages.

Film: Om lika villkor på KI

Film: Vad är diskriminering?

Nyheter & evenemang

Nyheter

Evenemang