Undervisning och lärande

Enheten för Undervisning och lärande faciliterar pedagogisk utveckling vid Karolinska Institutets utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I vårt uppdrag ingår högskolepedagogisk utbildning, pedagogiskt stöd för utveckling av undervisning och kurser, att skapa forum för pedagogisk dialog och främja organisatoriskt lärande, stöd vid produktion av material för lärande, samt pedagogisk infrastruktur.

Foto: Erik Flyg
Fyra studenter som sitter vid ett bord framför ett fönster och pratar och jobbar med sina laptops. Foto: Erik Flyg

Kurser och evenemang

Kalender

Nyheter

Nyheter

Möta studenter i verksamhetsintegrerat lärande

Bedömning, examination och kursvärdering

Kontakt

Nätverk och konferenser