Guide till lokalt innehåll

Lokalt innehåll innebär att information riktat till en eller flera grupp/er av medarbetare på KI (eller alla) har lagts till på en sida som i övrigt vänder sig till alla medarbetare. Innehållet kan riktas till en eller flera grupp/er som har organisatorisk tillhörighet i identitets- och behörighetssystemet IDAC.

Som medarbetare ska du främst se innehåll som angår dig. Det betyder inte att övrigt innehåll är hemligt, det är bara inte relevant för din grupp. Exempel är rutiner för en viss avdelning kring sjukanmälan eller en inbjudan till ett event avsett för personal på en specifik institution.

Organisatorisk tillhörighet baseras på var du arbetar och kan till exempel vara din institution, avdelning, enhet eller forskargrupp. Lokala tillägg kan idag inte riktas till grupper baserat på roller som chef, PI, lärare eller forskare. 

 Nyheter och kalenderhändelser kan också vara riktade till en eller flera organisatorisk/a tillhörighet/er. 

Lokala tillägg på sida (page)

En sida som har lokala tillägg har alltid länken "Mer information för medarbetare" i sidans meny. Länken leder till ett block längst ned på sidan som är märkt med en blå list. Saknas länken och blocket så har sidan inga lokala tillägg.

Här ser du sidan "Om du blir sjuk" i utloggat läge. När bilden togs hade den lokala tillägg för MBB, MMK och OnkPat. De som inte tillhör någon av dessa institutioner behöver då inte logga in. I inloggat läge syns endast lokala tillägg när det finns några för din organisatoriska tillhörighet, om det inte finns syns ingenting för dig. 

Local content on a page
Local content on a landing page

Lokala tillägg på landningssida

På landningssidor finns eventuella lokala tillägg strax under menylänkarna. 

Local content on a landing page

I inloggat läge kan du se ytterligare tre menylänkar avsedda enbart för medarbetare på KI. 

VO
Innehållsgranskare:
Viktoria Olausson
2023-08-09