Inköp och upphandling

KI är en statlig myndighet och måste följa lagen om offentlig upphandling.

För att göra inköp använder du dig därför i första hand av våra ramavtal som du hittar under fliken "Avrop på ramavtal". Finns inget ramavtal går du in under fliken "upphandling" och väljer upphandlingsförfarande beroende på kontraktsvärdet. Mer detaljerade anvisningar för inköpsprocesserna finns under respektive flik.

Under Processöversikt finns en även schematisk process du kan följa över inköpsprocessen.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID

Upphandlingsenhetens uppdrag

Inköps- och upphandlingsenheten (IU) ansvarar för att säkerställa att de inköp och upphandlingar som genomförs av IU är i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Inköpen ska göras på ett affärsmässigt och hållbart sätt till ekonomiskt mest fördelaktiga villkor, utifrån de krav som beställaren/avropande verksamheten ställer på produkten eller tjänsten. 

IU ansvarar endast för de inköp som IU handlägger, eftersom IU måste säkerställa att inköps- och upphandlingsprocessen efterföljs i enlighet med LOU.

IU projektleder beställaren genom hela upphandlingsprocessen, från begäran om upphandlingsstöd till tecknat kontrakt. Våra upphandlare och inköpssamordnare kommer att ta hand om dig och berätta det du som beställare behöver veta om upphandlingsprocessen.    

Inköp och upphandling (IU) avslutar en upphandling när avtal tecknats. När avtal tecknats överlämnas avtalet till beställaren. Beställaren (verksamheten som avropar eller tar emot leverans) äger avtalet.

IU bistår som stöd vad gäller avtalsrättsliga frågor för upphandlat avtal, t.ex. avtalstolkning, efter att upphandlingen avslutats.

Förvaltningen av själva avtalet, t.ex. prisjusteringsfrågor, byte av kontaktperson etc hanteras av beställaren, eftersom beställaren äger (har budget för och avropar från) avtalet.

 

Kortfilm om upphandling på KI