Informationshantering på KI

Karolinska Institutets strategi för informationshantering var en del av Strategi 2030, och programmet Informationshantering på KI pågick under 2019-2022. Syftet var att skapa konkreta, gemensamma och förankrade vägar framåt för hantering av information och data inom våra olika verksamhetsområden.​

Foto: Pixabay CC0

Några av programmets utförda aktiviteter

Nyhetsarkiv