Ekonomihandboken

Ekonomihandboken är ett stöd till dig som arbetar med ekonomi och redovisning och innehåller regler, riktlinjer och rutiner som är gemensamma för hela universitetet.