Skyddsrond

På KI ska skyddsronder genomföras 1 gång per år. Då används en elektronisk checklista (via KI Survey) som kan erhållas genom kontakt med patrik.emanuelsson@ki.se.

Checklistan för kartläggning av den fysiska arbetsmiljön (skyddsrond) ska besvaras av chef med delegerade arbetsmiljöuppgifter, inför den årliga skyddsronden. 

Gärna med hjälp av skyddsombud och andra expertfunktioner som biosäkerhetsombud, kemikalieombud, strålskyddsombud mfl.