Fackliga organisationer

Vid KI finns ett antal personalorganisationer för att tillvarata medlemmarnas intressen. Personalorganisationerna OFR (ST), Saco-S, och Seko har två representanter var i den centrala samverkansgruppen.