KI:s sammanhållna kvalitetssystem och systematiska kvalitetsarbete

KI:s sammanhållna kvalitetssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete omfattar KI:s utbildning och forskning, inklusive samverkan med det omgivande samhället och KI:s verksamhetsstöd.

KI:s systematiska kvalitetsarbete innebär dels kvalitetssäkring genom uppföljning och kontroll, dels kvalitetsutveckling genom ett kontinuerligt förbättringsarbete. Kvalitetssäkring görs i huvudsak genom två övergripande processer: en intern kontinuerlig uppföljning och en extern regelbunden granskning.

Foto: Kseniya Hartvigsson
Kvalitetssystem landningssida Foto: Kseniya Hartvigsson