Säkerhet

Säkerhetsfrågorna ökar mer och mer i betydelse. KI är en stor internationell arbetsplats med många personer i rörelse vilket ställer krav på ett aktivt säkerhetsarbete där människa, teknik och organisation går hand i hand. Vi vill erbjuda anställda, studenter, besökare och samarbetspartners en trygg miljö samtidigt som verksamheten skall fungera.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID

Hot och våld

Våld och hot på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. KI accepterar inte att någon anställd eller student utsätts för våld eller hot i arbetsmiljön.

Om du som anställd drabbas, eller får vetskap om att någon annan drabbats kan du vända dig till närmaste chef, skyddsombud eller säkerhetschef.