Resa i tjänsten

På dessa sidor finns information som du kan behöva inför, under och efter en tjänsteresa.
För att KI ska nå målen i sin klimatstrategi behöver tjänsteresor planeras med hänsyn till deras miljöpåverkan. Överväg om din resa kan göras med till exempel tåg eller ersättas med digitala alternativ.