Fundraising och donationer - stöd till KI:s forskare och institutioner

Behöver du professionellt råd och stöd i ditt fundraisingarbete och handläggning av donationer? På denna sida har vi samlat resurser, tips och anvisningar samt information om hur KIs Development Office kan stödja dig.

Development Office mål

KIs Development Office (DO) bistår Karolinska Institutets ledning och forskare med kvalificerat stöd i initiering och långsiktig utveckling av relationer med privatpersoner, stiftelser och företag både nationellt och internationellt.

DOs övergripande mål är att genom aktiv fundraising och professionell reaktiv hantering fortsatt öka finansiering från den privata externa sektorn in till KI.

DO arbetar aktivt för att underlätta för forskargrupper och institutionsadministrationer gällande hanteringen av donationer. Ring, maila, eller besök oss på Nobels väg 6 (Aula Medica plan 5), inga frågor eller undringar är för små.

Kontakta Development Office

Regler och anvisningar

Regler om donationer och sponsring. Syftet med detta styrdokument är att tydliggöra vad som gäller när KI är mottagare av donationer och sponsring samt vad som gäller då KI är sponsor.

Anvisningar för mottagande av donationer. Dessa beskriver hur donationsärenden ska handläggas och beredas.

I KIs delegationsordning kan du läsa mer om vilka befattningshavare måste godkänna och signera avtal angående donationer och sponsring.

Donation signeras av prefekt i förening med Development Offices (DO) enhetschef. DO handlägger donationer i samråd med institutionen.

Donationer över en miljon kronor signeras av prefekt i förening med universitetsdirektör. Likaså om avtalstiden är längre än tre år. Sådana donationer ska också handläggas av DO.

Om donation eller sponsring är av principiell betydelse eller om beloppet är minst 10 miljoner kronor beslutar rektor. Sådana donationer ska handläggas av DO.

Läs mer om KIs regler för mottagande av donationer.

 

Inbetalningsalternativ – hur tar man emot en donation?

Det finns flera sätt för donatorer att ge en gåva till KI.

För SWISH betalningar ska KIs centrala swishnummer användas, 123 202 32 08. Vid betalningen ska donatorerna inkludera forskargruppens namn och institutionskod så att pengarna kommer rätt.

Vid större gåvor ska KI:s centrala bankgiro användas, 5310-6217. Det är viktigt för årsredovisningen att endast detta bankgiro används, inte institutionens egna. Pengarna bokas omedelbart om till rätt projekt hos aktuell institution.

Kontakta Development Office för mer information.

Sponsring

DO handlägger också sponsring. DOs sponsringsmallar behöver ofta anpassas efter specifik situation så kontakta oss gärna tidigt i processen.

Återrapportering

I de flesta gåvobrev står det att donatorn ska få en återrapportering om hur och till vad pengarna har använts. DO ger gärna råd om vad som kan passa, alternativt hjälper till och anordnar lämpliga återrapporteringar i form av seminarium, luncher etc.

Beställ material

Flera forskare efterfrågat någon form av tryckt material att kunna dela ut till potentiella intressenter, antingen vid ett personligt möte, exempelvis med en patient som är intresserad av att donera till KI, eller vid större föreläsningar eller konferenser som lockar flera. Därför har vi nu tagit fram en flyer, se länk nedan. Flyern går även att beställa kostnadsfritt från do@ki.se

Folder

Profile image

Camilla Sjögren

Handläggare
+46852487845
Profile image

Cecilia Lövdahl

Handläggare
Profile image

Jenny Löhr

Enhetschef
+46852486712
Profile image

Anna Urban

Projektledare
+46852486163
Profile image

Liv Sadeqi

Handläggare
+46852486345

CS
Innehållsgranskare:
Camilla Sjögren
2024-02-23