Om något händer

Om du råkar ut för stöld eller blir utsatt för hot eller våld ska du alltid polisanmäla och rapportera i KI:s händelserapporteringssystem. Där kan du även rapportera oegentligheter anonymt och rapportera arbetsmiljöhändelser.

Om du blir utsatt för någon form av trakasserier ska du i första hand vända dig till din chef.

Om något händer, Akut nödsituation: SOS Alarm 112,   KI Larm: 08-524 80 100 Foto: Jenny Thorell

Vid akut fara eller nödsituation - ring 112 SOS Alarm!

I annat fall ring KI:s väktare på telefon:

Campus Solna: 08-524 864 29

Campus Flemingsberg: 08-524 860 60

 

Hot och våld

Våld och hot på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. KI accepterar inte att någon anställd eller student utsätts för våld eller hot i arbetsmiljön.

Om du som anställd drabbas, eller får vetskap om att någon annan drabbats kan du vända dig till närmaste chef, skyddsombud eller säkerhetschef.

Väktare på campus

KI har väktare på campus dygnet runt, som kan kontaktas om något upplevs som otryggt, hotfullt eller som avviker från det normala. Väktarna nås via telefon: 

Campus Solna: 08-524 864 29

Campus Flemingsberg: 08-524 860 60