Gem på ett papper.

Varumärkesplattform och grafisk profil

Alla studenter och medarbetare, är ansvariga för att vårda och utveckla det gemensamma varumärket Karolinska Institutet. Det gör vi bland annat genom att använda vår logotyp, teckensnitt, färger och bilder på ett konsekvent sätt. Detta stärker KI:s varumärke, samtidigt som vi skapar igenkänning och tydlighet i vår kommunikation.

Foto: Getty Images

Grafisk profil

KI:s varumärkesplattform

Stöd vid formgivning

Riktlinjer och styrdokument varumärke