Skip to main content

Mediekontakter och nyheter

Som statligt universitet har Karolinska Institutet både skyldighet och en önskan att berätta för omvärlden om vår verksamhet. Kontakter med journalister ingår som en viktig del i detta arbete, men också egen nyhetsförmedling på till exempel ki.se. Här hittar du det viktigaste som du som verksam vid KI bör känna till om nyheter, pressmeddelanden och mediekontakter på jobbet.

Hög arbetsbelastning på grund av covid-19

Just nu behöver kommunikationsavdelningen lägga mycket kraft på intern och extern kommunikation om covid-19-utbrottet. Vi ber er därför visa förståelse för att vi i större utsträckning än vanligt hänvisar vidare till huvudredaktörerna på institutionerna för att få hjälp med forskningsnyheter och att publicering av dessa kan dröja.

Tänk också på att det är högt tryck på presstelefonen och presstjänstens e-postkonto. Om du är forskare/vårdpersonal och kan hjälpa till med att svara på frågor från journalister om det nya coronaviruset får du gärna anmäla intresse: pressinfo@ki.se