Mediekontakter och nyheter

Som statligt universitet har Karolinska Institutet både skyldighet och en önskan att berätta för omvärlden om vår verksamhet. Kontakter med journalister ingår som en viktig del i detta arbete, men också egen nyhetsförmedling på till exempel ki.se. Här hittar du det viktigaste som du som verksam vid KI bör känna till om nyheter, pressmeddelanden och mediekontakter på jobbet.

Kontakta kommunikationsavdelningen

Presstjänsten nås på 08-524 860 77 eller pressinfo@ki.se. Presstjänstens öppettider är 09:00-20:00 på vardagar, 09:00-17:00 på helger, långhelger stängt.

Nyhetsredaktören nås på nyheter@ki.se under kontorstid. Fler kontakter på kommunikationsavdelningen