Skip to main content

Mediekontakter och nyheter

Som statligt universitet har Karolinska Institutet både skyldighet och en önskan att berätta för omvärlden om vår verksamhet. Kontakter med journalister ingår som en viktig del i detta arbete, men också egen nyhetsförmedling på till exempel ki.se. Här hittar du det viktigaste som du som verksam vid KI bör känna till om nyheter, pressmeddelanden och mediekontakter på jobbet.

Semestrar och covid-19

Under semesterperioden (juni-augusti) är det färre som jobbar på Kommunikationsavdelningen än normalt, samtidigt som den pågående coronapandemin medför fortsatt högre arbetsbelastning. Men vi ber därför om förståelse för att vi inte hinner hjälpa till med lika många nyheter och pressmeddelanden som under terminstid.

Om du är forskare/vårdpersonal och kan hjälpa till med att svara på frågor från journalister om covid-19 får du gärna anmäla intresse: pressinfo@ki.se