Lokalbokning för medarbetare

Här finns information om hur du som medarbetare kan boka lokaler på Karolinska institutet.

Bokningar som gäller HT-21 kan göras från och med den 2:a augusti. För er som schemalägger för utbildningen i TimeEdit Core är det nu möjligt att göra justeringar och boka fram till och med 30:e november.

KI öppnar upp HT-21 för campusförlagd utbildning i enlighet med rektorsbeslut 2021-04-23

Från HT-21 gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer i våra gemensamma lokaler och ansvarig lärare/bokare ser till att detta följs. En åtgärd för att minska trängsel kan vara att boka en större lokal för studentgruppen.

 • Skrivsalarna i BZ och NEO kommer återställas, väggen tas ner under sommaren och allt ska vara klara till terminsstart 30 augusti. 
 • Franklinsalen blir åter en lärosal men kan eventuellt möbleras om för papperstentor till skrivsal för 45 personer.
 • Skrivsal Widerströmska blir kvar utan ändringar.
 • Skrivsal Ana 23 blir också kvar som den är idag.

2021-04-29

Lärosal Gene med 50 platser i byggnad NEO, campus Flemingsberg
Lärosal Gene Foto: Felix Mollberger

Boka lokal via TimeEdit

Webbokningen är fortsatt stängd då lokalfördelningen för utbildningen HT-21 inte är löst ännu, öppnar igen den 2:a augusti. Inloggning görs från och med nu via KI-ID. Konferensrum i Solna samt konferensrum och lokaler i Flemingsberg med mindre än 43 platser kan bokas hela året.

För att boka lokal behöver ditt KI-ID registreras i systemet och det görs för närvarande manuellt. Fyll i ansökningsformuläret (se nedan under dokument) och få det godkänt av närmaste chef samt returnera till lokalbokning@ki.se . Gå till TimeEdit webbokning för att ditt ID ska registreras och handläggare kunna lägga rätt behörighet till din användare. Du kommer sen få ett mejl när det är klart och du kan börja boka.

Övrig lokalinfo:

Om du bokar en lokal samma dag som den ska användas eller efter kl 15 dagen innan så måste du kontakta AV -Support på respektive campus och meddela detta så att de kan ställa upp dörren den tid du har bokat lokalen.

Om en lokal lämnas innan bokningstiden är slut ber vi dig/er att kontakta AV-support så de kan låsa dörrarna. Detta för att minska risken för stöld.

Dörrarna till föreläsningssalar, lärosalar och grupprum öppnas fr.o.m. den tid som är bokad i TimeEdit. Tid för förberedelser behöver således vara inkluderad i bokningstiden.

För en fullständig förteckning av bokningsbara lokaler på respektive campus vänligen se "Länkar" längst ned på sidan.

Boka interna mötesrum i Outlook

Det finns två typer av rum; rum som sköts centralt av fastighetsavdelningen, så som undervisningslokaler och grupprum, samt interna mötesrum som institutionerna ansvarar för. 

Så här du bokar mötesrum i Outlook.

Boka konferenser i Aula Medica

Information om konferensmöjligheter i Aula Medica hittar du via "Länkar" längre ned på sidan.

Ordningsregler

De senaste åren har KI satsat stort på att förbättra och rusta upp lärandemiljöer för lärare och studenter och för att skapa bättre miljöer för socialt umgänge, grupparbeten och självstudier vilket är något vi kan vara stolta över och ska vara rädda om. För att kunna upprätthålla denna fina miljö gäller nedanstående ordningsregler.

Möbler får inte flyttas ut från salarna och det får inte vistas fler personer i salarna än vad som är anslaget i salen eller angivet i bokningssystemet. Antalet sittmöbler avser anslaget antal personer.

Lämna lokalen i det skick du själv önskar finna den.

Varm mat får inte förekomma i lärosalar och grupprum med hänsyn till allergiker. Det finns särskilda pentryn och utrymmen för detta.

Utrustning i bokningsbara lokaler

Utrustning som finns permanent installerad i de bokningsbara lokaler som avses här är inkluderad i priset för lokalen. Support på densamma likaså.

Vilken utrustning som finns i en given lokal framgår i TimeEdit samt här på medarbetarportalen. Om lokalens namn redan är känt så är det enklast att hitta den på båda platserna genom att söka i sökfältet. I TimeEdit kan man även söka lokal baserat på utrustning. På webben finns bild på lokalen samt en komplett lista på utrustning. I TimeEdit kan man klicka på lokalens namn och i rutan som då öppnas klicka på länken till ki.se och då komma direkt till lokalens sida. Alla bokningsbara lokaler kan bläddras på sidorna som länkas längst ned på sidan.

Information gällande ljud- och bildutrustning, anslutning av datorer samt övriga teknikfrågor inklusive felanmälan hänvisas till AV-Support under "Kontakt" och "Länkar" längre ned på sidan.

För information gällande utrustning i Aula Medica vänligen kontakta bokningen via länken längst ned på sidan.

Avbokningsregler

För lokal som avbokas mer än 14 dagar i förväg debiteras ingen hyra. Om avbokning sker senare debiteras full lokalhyra.

Vid bokning av Aula Medica gäller andra villkor.

Lokalbokning

Av-Support Solna

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

AV-support Flemingsberg

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Dokument

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C3.Fysiologi och farmakologi
 • H5.Administrativa kansliet
 • H5.Patologi
 • K7.Onkologi-Patologi
 • K8.Klinisk neurovetenskap
 • K9.Global folkhälsa
 • OF.Odontologi
 • OV.Universitetstandvården
 • UF.Kommunikationsavdelningen
Logga in med KI-ID