Lokalbokning för medarbetare

Här finns information om hur du som medarbetare kan boka lokaler på Karolinska institutet.

Tentasalarnas kapacitet med rådande restriktioner:

Undvik att ha tentamen i Föreläsningssalarna på Campus då de inte är anpassade för tentor.

Fastighetsavdelningen 2021-01-13  

Förtydligande gällande beläggningen i våra bokningsbara lokaler.

Max 30% beläggning av platserna i föreläsningssalar, lärosalar och grupprum oavsett aktivitet.

Skrivsalarna är anpassade enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kan fyllas enligt nedan faktaruta.

Fastighetsavdelningen 2020-12-16

Boka Lokal

Boka lokalen i TimeEdit

Webbokningen för VT-21 hålls tills vidare stängd för både interna och externa bokningar. Under rådande omständigheter har inte alla bokningar för VT-21 kunnat fördelas och Fastighetsavdelningen inväntar vidare direktiv.

För att boka lokal behöver du användarnamn och lösenord som du får av din administrativa chef på din institution.

Om du bokar en lokal samma dag som den ska användas eller efter kl 15 dagen innan så måste du kontakta AV -Support på respektive campus och meddela detta så att de kan ställa upp dörren den tid du har bokat lokalen.

Om en lokal lämnas innan bokningstiden är slut ber vi dig/er att kontakta AV-support så de kan låsa dörrarna. Dettta för att minska risken för stöld.

Dörrarna till föreläsningssalar, lärosalar och grupprum öppnas fr.o.m. den tid som är bokad i TimeEdit. Tid för förberedelser behöver således vara inkluderad i bokningstiden.

För en fullständig förteckning av bokningsbara lokaler på respektive campus vänligen se "Länkar" längst ned på sidan.

Boka interna mötesrum i Outlook

Det finns två typer av rum; rum som sköts centralt av fastighetsavdelningen, så som undervisningslokaler och grupprum, samt interna mötesrum som institutionerna ansvarar för. 

Så här du bokar mötesrum i Outlook.

Konferenser i Aula Medica

Information om konferensmöjligheter i Aula Medica hittar du under "Länkar" längre ned på sidan.

Boka grupprum som student

Grupprummen är tillgängliga mellan kl 7.00-22.00 mån-fre, 11.00-17.00 lörd-sönd med reservation för att tillfälliga avvikelser kan förekomma.
Grupprum kan bokas av student i TimeEdit max 21 timmar per vecka och en max vecka framåt i tiden.

Du bokar på följande adress:

https://cloud.timeedit.net/ki/web/student/

1. Boka grupprum
2. Är du inloggad i datorn så behöver du inte logga in, annars klicka på swamid och ditt KI-id
3. Om du vill boka en specifik lokal så skriv in den under lokal, då kommer den upp med ett schema. Klicka på dagen eller tiden som är ledig.
Skriv in tiden du vill boka lokalen med namn och telefonnr. och klicka på ”BOKA ”
4. Alternativt klicka på den lokal och tid som verkar ledig och skriv in tiden du vill boka men ditt namn och telefonnr och ”Boka” Klicka på Skicka bekräftelse.
5. Vill du avboka, sök upp bokningen under ”Mina bokningar” klicka på din bokning och ändra/avboka och spara.

Ordningsregler

De senaste åren har KI satsat stort på att förbättra och rusta upp lärandemiljöer för lärare och studenter och för att skapa bättre miljöer för socialt umgänge, grupparbeten och självstudier vilket är något vi kan vara stolta över och ska vara rädda om. För att kunna upprätthålla denna fina miljö gäller nedanstående ordningsregler.

Möbler får inte flyttas ut från salarna och det får inte vistas fler personer i salarna än vad som är anslaget i salen eller angivet i bokningssystemet. Antalet sittmöbler avser anslaget antal personer.

Lämna lokalen i det skick du själv önskar finna den.

Varm mat får inte förekomma i lärosalar och grupprum. Det finns särskilda pentryn och utrymmen för detta.

Utrustning i bokningsbara lokaler

Utrustning som finns permanent installerad i de bokningsbara lokaler som avses här är inkluderad i priset för lokalen. Support på densamma likaså.

Vilken utrustning som finns i en given lokal framgår i TimeEdit samt här på medarbetarportalen. Om lokalens namn redan är känt så är det enklast att hitta den på båda platserna genom att söka i sökfältet. I TimeEdit kan man även söka lokal baserat på utrustning. På webben finns bild på lokalen samt en komplett lista på utrustning. I TimeEdit kan man klicka på lokalens namn och i rutan som då öppnas klicka på länken till ki.se och då komma direkt till lokalens sida. Alla bokningsbara lokaler kan bläddras på sidorna som länkas längst ned på sidan.

Information gällande ljud- och bildutrustning, anslutning av datorer samt övriga teknikfrågor inklusive felanmälan hänvisas till AV-Support under "Kontakt" och "Länkar" längre ned på sidan.

För information gällande utrustning i Aula Medica vänligen kontakta bokningen via länken längst ned på sidan.

Avbokningsregler

För lokal som avbokas mer än 14 dagar i förväg debiteras ingen hyra. Om avbokning sker senare debiteras full lokalhyra.

Vid bokning av Aula Medica gäller andra villkor.

Prislista

Aktuell prislista hittar du under "Dokument" längre ned på sidan.

Lokalbokning

Av-Support Solna

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

AV-support Flemingsberg

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Dokument

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • H5.Administrativa kansliet
  • H5.Patologi
  • K7.Onkologi-Patologi
  • K8.Klinisk neurovetenskap
  • K9.Global folkhälsa
  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
  • UF.Kommunikationsavdelningen
Logga in med KI-ID