Lokalbokning för medarbetare

Här finns information om hur du som medarbetare kan boka lokaler på Karolinska institutet.

Förbeställning, schemaläggning och lokalbokning VT-23

Från VT-23 gäller fasta slottider för bokning av föreläsningar och tentamen på KI (se beslut nedan). Kostnad gäller för bokad tid inom slott.

 

Slottider Föreläsning

 • Förmiddag: 08:00-12:00 (bokningstid 07:45-12:15)
 • Eftermiddag: 12:30-16:00 (bokningstid 12:15-16:15)
 • Kväll: 16:30-21:00 (bokningstid 16:15-21:15)
 • Helg: Heldag

Mer info via lokalbokning@ki.se

 

Slottider/starttider Tentamen

 • Förmiddag : 08:15-13:15 (5h)
 • Eftermiddag: 14:15-18:15 (4h)
 • Kväll: 19:15-22:15 (3h)
 • Helg förmiddag: 08:15-12:15 (4h)
 • Helg eftermiddag: 13:15-17:15 (4h)

Mer info hos Tentamensservice

2022-10-13

Skrivsalarna på KI

Skrivsalarna på KI övergår till att hanteras av den nya organisationen Tentamensservice som ligger under Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS). Projektet central Tentamensservice är under uppbyggnad och innefattar  endast skrivsalarna på campus Solna och Campus Flemingsberg.

Bokning av skrivsalarna för HT-22 måste hanteras som en förbeställning i TimeEdit Core och fördelningen sker sedan centralt. Den centrala hanteringen gäller både nya bokningar och ändringar avbefintliga bokningar i skrivsalarna.

I augusti förs alla tentamensbokningar över till TimeEdit-modulen TE-Exam för vidare hantering inom den centrala tentamensserviceen. Mer info kring TE-Exam kommer under hösten.

Mer info finns här: Tentamensservice

2022-07-01

Lokalförändringar

Lokal 2016 i hus 75 utgår fr o m 16e januari

Enter görs om under hösten till skrivsal vid funktionsnedsättning (15 platser) för bokning av datorsalar hänvisar vi till, Ada Lovelace, Grace Hopper och Hanna.

Space är omgjord till skrivsal vid funktionsnedsättning (10 platser).

ANA 23 Plan 5 tillfälligt avstängd, utreds för ombyggnation. För bokning av datorsalar hänvisar vi till lokal Ursula och Urban på plan 3. 

KI lämnar hus 95:48 (Wallenberglab) och Föreläsningssal CMB. Lokalen utgår ur lokalbokningen från och med 1:a oktober 2022.

2022-09-06

Bokningsperioder 2023

VT-23

Beställningsperioden för VT-23 är 16e januari - 27e augusti

Deadline för beställningar för VT-23  är 23e oktober kl 18:00

24e oktober kl 18.00 – 7e december kl 12.00 pågår arbetet med att fördela lokaler.

7e december kl 12.00 öppnar Core och då kan alla i core ändra sina schemaposter. Då kan man också börja beställa lokaler för nästa termin (HT-23)

Webbokningen öppnar 7e december kl 12.00 för bokning av VT-23 (16e januari – 27e augusti).

HT-23

Beställningsperioden för HT-23  är 28e augusti - 14e januari -2024

Deadline för beställningarna för HT är 23e april 2023 kl 18.00.

23e april kl 18.00 – 7e juni kl 12.00 pågår arbetet med att fördela lokaler.

7e juni kl 12.00 öppnar Core då alla kan ändra sina schemaposter.

Då kan man också börja beställa lokaler för nästa termin (VT-24)

Webbokningen öppnar 8e juni kl.12.00 för bokningar av HT-23 (23e augusti- 14e januari).

Lärosal Gene med 50 platser i byggnad NEO, campus Flemingsberg
Lärosal Gene Foto: Felix Mollberger

Boka lokal via TimeEdit

Webbokningen är öppen fram till 28:e augusti 2022. Bokningar för HT-22 kan göras från den 8:e juni kl 12.00 då fördelningen av lokaler för utbildningen är klar. Inloggning görs från och med nu via KI-ID. Konferensrum i Solna samt konferensrum och lokaler i Flemingsberg med mindre än 43 platser kan bokas hela året.

För att boka lokal behöver ditt KI-ID registreras i systemet och det görs för närvarande manuellt. Fyll i ansökningsformuläret (se nedan under dokument) och få det godkänt av närmaste chef samt returnera till lokalbokning@ki.se . Gå till TimeEdit webbokning för att ditt ID ska registreras och handläggare kunna lägga rätt behörighet till din användare. Du kommer sen få ett mejl när det är klart och du kan börja boka.

Övrig lokalinfo:

Om du bokar en lokal samma dag som den ska användas eller efter kl 15 dagen innan så måste du kontakta AV -Support på respektive campus och meddela detta så att de kan ställa upp dörren den tid du har bokat lokalen.

Om en lokal lämnas innan bokningstiden är slut ber vi dig/er att kontakta AV-support så de kan låsa dörrarna. Detta för att minska risken för stöld.

Dörrarna till föreläsningssalar, lärosalar och grupprum öppnas fr.o.m. den tid som är bokad i TimeEdit. Tid för förberedelser behöver således vara inkluderad i bokningstiden.

För en fullständig förteckning av bokningsbara lokaler på respektive campus vänligen se "Länkar" längst ned på sidan.

Boka interna mötesrum i Outlook

Det finns två typer av rum; rum som sköts centralt av fastighetsavdelningen, så som undervisningslokaler och grupprum, samt interna mötesrum som institutionerna ansvarar för. 

Så här du bokar mötesrum i Outlook.

Boka konferenser i Aula Medica

Information om konferensmöjligheter i Aula Medica hittar du via "Länkar" längre ned på sidan.

Ordningsregler

De senaste åren har KI satsat stort på att förbättra och rusta upp lärandemiljöer för lärare och studenter och för att skapa bättre miljöer för socialt umgänge, grupparbeten och självstudier vilket är något vi kan vara stolta över och ska vara rädda om. För att kunna upprätthålla denna fina miljö gäller nedanstående ordningsregler.

Möbler får inte flyttas ut från salarna och det får inte vistas fler personer i salarna än vad som är anslaget i salen eller angivet i bokningssystemet. Antalet sittmöbler avser anslaget antal personer.

Lämna lokalen i det skick du själv önskar finna den.

Varm mat får inte förekomma i lärosalar och grupprum med hänsyn till allergiker. Det finns särskilda pentryn och utrymmen för detta.

Utrustning i bokningsbara lokaler

Utrustning som finns permanent installerad i de bokningsbara lokaler som avses här är inkluderad i priset för lokalen. Support på densamma likaså.

Vilken utrustning som finns i en given lokal framgår i TimeEdit samt här på medarbetarportalen. Om lokalens namn redan är känt så är det enklast att hitta den på båda platserna genom att söka i sökfältet. I TimeEdit kan man även söka lokal baserat på utrustning. På webben finns bild på lokalen samt en komplett lista på utrustning. I TimeEdit kan man klicka på lokalens namn och i rutan som då öppnas klicka på länken till ki.se och då komma direkt till lokalens sida. Alla bokningsbara lokaler kan bläddras på sidorna som länkas längst ned på sidan.

Information gällande ljud- och bildutrustning, anslutning av datorer samt övriga teknikfrågor inklusive felanmälan hänvisas till AV-Support under "Kontakt" och "Länkar" längre ned på sidan.

För information gällande utrustning i Aula Medica vänligen kontakta bokningen via länken längst ned på sidan.

Avbokningsregler

För lokal som avbokas mer än 14 dagar i förväg debiteras ingen hyra. Om avbokning sker senare debiteras full lokalhyra.

Vid bokning av Aula Medica gäller andra villkor.

Lokalbokning

Av-Support Solna

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

AV-support Flemingsberg

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • All KI staff
 • C3.Fysiologi och farmakologi
 • H5.Administrativa kansliet
 • H5.Patologi
 • K7.Onkologi-Patologi
 • K9.Global folkhälsa
 • OF.Odontologi
 • OV.Universitetstandvården
 • UF.Kommunikationsavdelningen
Logga in med KI-ID