Strategisk samverkanskapacitet

Karolinska Institutet är involverad i ett flertal lärosätesövergripande projekt som syftar till utveckling av samverkanskapacitet. Nya arbetssätt, verktyg och metoder tas fram som underlättar samverkan och nyttiggörande med det omgivande samhället.

Metoder och arbetssätt för samverkan

Senaste nytt inom samverkan