Avonova företagshälsa på KI

För dig som  anställd, doktorand eller postdoktor (oavsett finaniseringsform) kan du vända dig till företagshälsan för arbetsrelaterade besvär. Företagshälsan finns till som en expertresurs för att stödja KI som arbetsgivare att inom arbetsmiljöområdet arbeta både pro- pre- och re-aktivt, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra verksamheter.

Frågor och svar

Karolinska institutet vill vara en proaktiv arbetsgivare och skapa en för alla hållbar arbetsmiljö. Som en del i detta erbjuds DU som medarbetare att vända dig till Avonova företagshälsa själv utan att fråga din chef. Detta skall vara ett självklart stöd när du upplever arbetsrelaterade besvär, det vill säga besvär som kan ha samband med din arbetsförmåga samt de krav som ditt arbete ställer.

Vi ser gärna att du även tar kontakt med Avonova när du vill rådfråga kring din fysiska och mentala hälsa i förebyggande syfte. Det kan till exempel vara då du vill ha stöd att komma i gång med fysisk aktivitet och vad du behöver tänka på. Företagshälsan samarbetar med friskvården på KI och kan t e x skriva ett recept på fysisk aktivitet.

Är du i behov av sjukvård som inte anses vara arbetsrelaterad hänvisas till ordinarie husläkare.

Är behovet akut är det akutvården eller 112 som du ska vända dig till.

Du kan själv beställa följande tjänster:

  • Två möten per år med en specialist som du själv väljer: läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, ergonom, beteendevetare eller psykolog. Om ytterligare möten behövs måste dessa bekräftas med din närmaste chef eller din lokala HR.
    • Du som doktorand kan välja att använda dina två möten per år för specifik doktorand-coaching: Dedikerade psykologer på Avonova företagshälsa stöttar dig som doktorand digitalt enligt specifik framtagen modell.
  • Behandling av nålstick/andra skärsår eller blodsmitta. På helger och kvällar kontaktas regelbunden vård enligt rutiner på arbetsplatsen. Kom också ihåg att rapportera incidenten internt i incidentrapporterings-systemet, IA-systemet.

Alla besök kräver tidsbokning. Bokning kan göras antingen genom telefonkontakt eller mail med något av Avonovas Hälsocenter.  

Uppge alltid: 

  • Vilken institution du tillhör 
  • Personnummer (om du har) 
  • Vilken tjänst du åberopar 

Avbokning senare än 24 h innan debiteras fullt pris. 

Avboka genom att kontakta något av Avonovas hälsocenter eller Avonova kundcenter