Nödkontakt ICE (Medarbetare)

Vid allvarliga sjukdomsfall eller olycka behöver Arbetsgivaren ibland kontakta närstående personer till den anställda.

Lämna uppgift om nödkontakt.

Kontaktuppgifter till nödkontakt/nödkontakterna behövs i händelse av till exempel sjukdom eller olycksfall som drabbar anställda på KI, under arbetstid.

Det är viktigt att arbetsgivaren kan nå närstående personer till dig, om något skulle hända.

Du som är anställd registrerar själv dina nödkontakter genom att klicka på följande länk Registrera uppgifter för nödkontakt , uppgifter till minst en person behöver lämnas. När du klickar på länken kommer du in direkt i HR-arkivet där du gör dina registreringar. Här kan du även ändra uppgifter på befintlig nödkontakt eller ta bort en nödkontakt som du inte vill ha kvar.

Uppgifterna du anger är namn och mobilnummer. Personen/personerna, som du anger som nödkontakt, får ett sms med länk till en webbsida där dom kan se uppgifterna du angett. Där finns även en länk där dom kan läsa mer om vad det innebär att vara nödkontakt som hur dom går till väga för att ta bort sig själva som nödkontakt.

En gång om året skickas ett mejl till din KI-mejl där du ombeds att se över uppgifterna för Nödkontakten/Nödkontakterna så de är uppdaterade och aktuella.


Uppgifterna används endast i nödfall av behörig personal på KI och sprids aldrig utanför organisationen och innefattar GDPR.

Dokumentet förvaras i HR-arkivet och söks fram med namn eller personnummer av chef på respektive enhet eller HR på respektive institution. Även löneenheten har tillgång till den här typen av dokument för administration.

När anställningen upphör, raderas uppgifterna gällande nödkontakten/nödkontakterna, per automatik.

Medarbetaren själv ansvarar för att korrekta uppgifter finns inlagda.

 

Martin Sjölund
2023-10-09