Kollektivavtal

Din anställning styrs av flera regelverk, bland annat centrala och lokala kollektivavtal. På denna sida finner du centrala kollektivavtal, som är tecknade mellan Arbetsgivarverket och deras centrala fackliga motparter hos Saco-S, OFR/S, P, O och Seko, samt våra lokala kollektivavtal som endast gäller vid KI.

Kontaktpersoner

Åsa Agréus

HR-specialist
08-524 865 77
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Carolina Ström

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Jenny Wärnlund

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen
ÅA
Innehållsgranskare:
Åsa Agréus
2023-11-15