Anvisningar för ersättningar för särskilda uppdrag vid Karolinska Institutet

I Föreskrifter om ersättningar för särskilda uppdrag vid Karolinska Institutet framgår principer för dessa ersättningar.
Dessa anvisningar kompletterar föreskrifterna med beräkningsgrunder och ersättningsnivåer. I bilaga 1 anges funktioner och befattningar och deras standardiserade ersättningar.

  • Diarienummer: 1-800/2023
  • Dnr föreg. version: 1-692/2023
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Anvisningar
  • Handläggs av avdelning/enhet: Strategiskt ledningsstöd
  • Beredning med: Karolinska Institutets verksamheter
  • Revidering med avseende på: Ersättning till institution för uppdraget som vice ordförande i rekryteringsnämnden ändras från IK4A till IK3A.

Sammanfattning av anvisningarna

Karolinska Institutet (KI) uppmuntrar och förutsätter att lärare och forskare, inom ramen för sin anställning, åtar sig uppdrag och engagerar sig i universitetets ledningsorgan utan att särskild ersättning utgår för detta. Normalt betalas inte ersättning för uppdrag i tjänsten. Dock utgår ersättningar för vissa särskilt omfattande uppdrag som får anses ligga utanför medarbetarens arbetsskyldighet.

Dessa anvisningar avser centralt finansierade ersättningar i form av tidsbegränsade tillägg till lön, lönekostnadskompensation till institution, även kallad institutionskompensation, samt verksamhetsersättning för att skapa bättre förutsättningar för medarbetaren att upprätthålla sin ordinarie verksamhet under och efter uppdraget. I Föreskrifter om ersättningar för särskilda uppdrag vid Karolinska Institutet framgår principer för dessa ersättningar. Dessa anvisningar kompletterar föreskrifterna med beräkningsgrunder och ersättningsnivåer. I bilaga 1 anges funktioner och befattningar och deras standardiserade ersättningar.