Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar är en metod och en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som handlar om att undersöka hur medarbetare upplever sin arbetsgivare och sin arbetssituation inom olika områden.

Undersökningen innebär att ett antal frågor skickas ut till medarbetarna som svarar utifrån sin egen upplevelse och uppfattning inom respektive område.

Varför gör vi medarbetarundersökningar på KI?

Medarbetarupplevelsen är mycket viktig för att vi som arbetsgivare ska kunna fortsätta utvecklas och förbättras inom olika områden.  Att få en uppfattning om vad medarbetarna tycker om sitt arbete och om KI som arbetsgivare ger oss, både ledare och medarbetare på KI, en möjlighet att se vilka områden vi behöver fokusera på, hitta våra styrkor och utvecklingspotential samt hjälp att fatta rätt beslut.

Syftet med medarbetarundersökningar är

  • Att få en uppfattning om vad medarbetarna tycker om sitt arbete och om Karolinska Institutet som arbetsgivare
  • Att få insikt om hur medarbetare talar om sin institution med vänner och bekanta och organisationens arbetsgivarvarumärke
  • Att ge ledare och medarbetare ett material att använda i förbättringsarbetet så att vi fokusera på rätt saker, hittar styrkor och utvecklingspotential samt hjälp att fatta rätt beslut
  • Att kunna göra jämförelse av resultat över tid, och mot sin egen och andra branscher.

Hur gör vi medarbetarundersökningarna?

På KI använder vi det digitala verktyget HR Puls för att genomföra våra olika sorters medarbetarundersökningar. Vi gör även en övergripande medarbetarundersökning ca vart tredje år (2014, 2017, 2022) och varje institution/motsvarande ansvarar för att göra kortare HR Puls-undersökningar inom olika områden när de vill under året. 

Övergripande Medarbetarundersökning – en överblicksbild

Den övergripande medarbetarundersökningen skickas till anställda och anknutna på KI och ger oss som arbetsgivare en ögonblicksbild av hur det står till inom de områden vi undersöker. Vi kan med detta resultat jämföra oss själva över tid samt med vår egen och andra branscher då frågorna är indexfrågor som används av många arbetsgivare i många olika branscher. Vi jobbar med resultatet på alla nivåer i organisationen.

Medarbetarundersökningen innefattar följande områden; Organisation, Mål och strategier, Medarbetarskap och Ledarskap. Utöver de frågor vi har haft med i tidigare medarbetarundersökningar finns även en ny gruppering med frågor om friskvård och stillasittande arbete, värdegrund och upplevd vi-känsla. 

HR Puls-enkäter – en temperaturtagare

HR Puls-enkäterna ger varje institution/motsvarande möjlighet att välja själva vilka områden man vill fokusera på. Dessa enkäter är korta och mer utav en temperaturtagare som syftar till att skapa dialog ute i verksamheterna och i arbetsgrupper för att förbättra och utveckla verksamheten inom olika områden, som exempelvis ”Effektiva grupper”, ”Stolthet och vi-känsla”, ”Engagemang” m fl.

Att jobba med resultatet

Vi arbetar med resultatet på alla nivåer i organisationen allt ifrån arbetet i ledningsgrupper, i samverkan, till den enskilda medarbetarens individuella reflektion. Det finns olika sorters stöd och material för att arbeta vidare med resultatet, både för ledningsgrupper och chefer.

Profile image

Anna Kilander

Verksamhetsutvecklare