TA-fonden

Fonden för bidrag till kongresser/konferenser för icke disputerad teknisk- och administrativ personal (T/A) vid Karolinska Institutet

Nästa anmälningsdatum

15 oktober 2024

Kriterier för ansökan

Om du vill delta i en kongress eller konferens kan du söka bidrag från TA-fonden. Fondens syfte är att bidra till att främja och stimulera TA-personalens kompetensutveckling.

 • Behörig att söka är tillsvidareanställd vid Karolinska Institutet som tillhör personalgruppen teknisk/administrativ personal (TA-personal) och som ej är disputerad
 • Bidrag kan ges upp till halva totalkostnaden (inte till traktamente), men högst 10 000kr
 • Bidrag ges under förutsättning att institutionen står för resterande kostnader
 • Registrerade doktorander, disputerade personal som inte tillhör TA-kategorin och personal med chefsbefattningar är inte behöriga att söka
 • Bidrag ges inte till kurser

Ansökan

 • Samtliga handlingar ska inkomma digitalt per mail till TA-fonden@ki.se
 • Endast kompletta ansökningshandlingar beaktas
 • Ansökan ska inkomma i förskott på särskild blankett ställd till TA-fonden. Se dokument längst ner på sidan
 • Sista anmälningsdatum under år 2024: 15 februari, 15 maj, 15 oktober
 • Tidpunkten för kongressen/konferensen ska äga rum efter respektive ansökningsdatum
 • Beslutsnämnden sammanträder ca en vecka efter sista ansökningsdatum. Därefter meddelas beslut. Du kan inte beviljas bidrag till konferens eller kongress som äger rum under denna period
 • Ansökan beviljas max 1 gång per kalenderår per person

Checklista för uppgifter som skall fyllas i vid ansökan:

 • Sökandes namn och titel
 • Disputerad
 • Institution och adress till arbetsplatsen
 • Email-adress 
 • Namn på och datum för event
 • Syfte med deltagande
 • Program/inbjudan
 • Information om du som sökande ska presentera något på eventet
 • Kalkyl för beräknade kostnader
 • Mailadress till ekonomiansvarig vid din institution
 • Intyg med motivering från chef/forskningsledare
 • Bekräftelse att institutionen står för resterande kostnad
 • Underskrift av sökande och prefekt/avdelningschef eller motsvarande

Var noggrann med att få med alla uppgifter i din ansökan. En ofullständig ansökan tas inte med i urvalet.

Redovisning

 • Den ekonomiska redovisningen ska inkomma inom två månader efter kongressen/konferensen genomförts, via e-post till TA-fonden@ki.se 
 • Den ekonomiska redovisningen utgörs av redovisningsblankett som finnas att hämta nedan inklusive samtliga kvittokopior i ett och samma dokument
 • Ansökan samt redovisning med bilagor ska göras per individ

Fakta och historik

Fonden För TA-personal inrättades vid Karolinska Institutet 1988/89 efter framställan från Statstjänstemannaförbundets sektion vid KI, ST-ATF sektion 03.

Fondens syfte är att bidra till att främja och stimulera TA-personalens kompetensutveckling.

En beslutsnämnd beslutar om fördelningen av medlen. Nämnden består av två ledamöter för Karolinska Institutet och tre representanter för ST.

Formulär för ansökan och redovisning

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • K1.Molekylär medicin och kirurgi
Logga in med KI-ID