Beredskap

Beredskap används vid vissa institutioner vid KI, efter beslut av arbetsgivaren.

Definition av beredskapstjänstgöring

Med beredskap avses skyldighet för arbetstagaren att under tjänstgöringsfri tid stå till arbetsgivarens förfogande. Arbetstagaren är skyldig att vara anträffbar för att efter kallelse eller besked på annat sätt omedelbart påbörja tjänstgöring på av arbetsgivaren angiven plats eller på annat sätt via digitalt hjälpmedel åtgärda sådana problem som kan åtgärdas på distans.
En arbetstagare är dock inte skyldig att fullgöra beredskap om han eller hon är helt eller partiellt sjukskriven, ledig med stöd av lag eller ledig för vård av barn.

Schemaläggning

Beredskapsschema ska upprättas efter samråd med arbetstagaren minst två veckor innan det börjar gälla.
Arbetsgivaren kan dock beordra beredskap om det med hänsyn till verksamhetens natur är nödvändigt att en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande för att vid behov utföra arbete. Besked om beredskap får då lämnas senast två dagar i förväg om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat planeras i detalj av arbetsgivaren eller kortare tid i förväg om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren.

Ersättning för beredskapstjänstgöring

Beredskapstillägg utgår enligt följande:

Ersättning för beredskapstjänstgöring
Förläggningstidpunkt Ersättning per timma från 210701
Enkel

Mellan måndag kl 07 – fredag kl 19

0,08 % av månadslönen dock minst 25 kr

Kvalificerad

Fredag kl 19 – måndag kl 07, samt

Mellan klockan 19 på dag före Trettondedag jul, Första maj, Kristi himmelsfärds dag, Sveriges Nationaldag och torsdag innan Alla helgons dag och klockan 07 på vardag närmast efter helgdagsaftonen

Tid på vardag som både föregås och efterföljs av sön-eller helgdag

0,16 % av månadslönen dock minst 50 kr

Förhöjd

Mellan klockan 19 dag före Långfredagen och klockan 07 dagen efter Annandag påsk samt

Mellan klockan 19 dag före Midsommarafton, Julafton och Nyårsafton och klockan 07 på vardag närmast efter helgdagsaftonen

0,31 % av månadslönen dock minst 90 kr

Documents

CS
Innehållsgranskare:
Åsa Agréus
2023-11-15