Lönerevision

Nedan följer information om lönerevision vid KI.

Nästa lönerevision äger rum hösten 2024

Från och med början av oktober kommer samtal mellan chef och medarbetare att hållas, dessa ska vara klara den 15:e november. De medarbetare som omfattas av lönerevisionen ska ha ett medarbetarsamtal 2, detta är obligatoriskt

Den nya lönen kommer att gälla från och med 1 oktober 2024 även om den utbetalas senare.

Kollektivavtal reglerar lönerevisionen och är tecknade centralt för staten och lokalt för KI mellan arbetsgivaren och Saco-S, OFR/S,P,O och Seko. 

Förberedelse för dig som medarbetare

Såväl din chef som du som medarbetare förväntas förbereda er inför medarbetarsamtal 2. Du som medarbetare bör:

  • Vara insatt i hur lönerevisionen går till, läs gärna denna digitala utbildning 
  • Gå igenom KI:s lönekriterier och mallen för lönesättande samtal (se olika mallar för olika grupper nedan) och fundera kring följande:
  • Vilka arbetsuppgifter har jag utfört sedan föregående revision? Har jag tagit på mig några nya arbetsuppgifter? Med vilket resultat har jag genomfört mina arbetsuppgifter?
  • Hur har jag bidragit till en god arbetsmiljö?
  • Titta på lönestatistik (läggs upp i början av hösten 2024)

Om du vill ha mer information om medarbetarsamtal 2 läs Lönesättning vid KI.

Utbetalning av lön

Lönen utbetalas när lönen är satt för samtliga Saco-S eller oorganiserade på institutionen. Eventuella oeniga medlemmar i Saco-S förhandlas separat och utbetalas när samtliga oeniga är förhandlade.

För medlemmar i OFR/S, P, O eller SEKO på KI utbetalas lönen när den är förhandlad för samtliga medlemmar i respektive förbund. 

Lönerevision doktorander

Doktorandstegen revideras i samband med lönerevisionen efter förhandling mellan arbetsgivare och fack. Lönerna betalas ut retroaktivt från 1 oktober 2024. Information om stegen finns i snabbguiden nedan. 

Information till Försäkringskassan om datum från revisionen 2023

Doktorander

•Lönen gäller fr.o.m: 23-11-01

•Avtalet undertecknat: 23-12-08

Övriga

Lön gäller från 23-10-01

Avtalet undertecknades:

  • De som fått sin nya lön utbetald i januari eller februari 2024 (medlemmar i Saco-S eller oorganiserade): 24-01-10
  • De som fått sin nya lön utbetald i mars (medlemmar i Seko): 24-02-29
  • De som fått sin nya lön utbetald i april (medlemmar i OFR/S,P,O):  24-03-28

 

Profile image

Åsa Agréus

HR-specialist
+46852486577
Profile image

Carolina Ström

HR-specialist
Profile image

Jenny Wärnlund

HR-specialist

Documents