Omställningsmedel

Parterna på det statliga området har kommit överens om att arbetsgivaren ska avsätta 0,3 % av lönesumman för aktivt omställningsarbete. Från 1 januari 2024 är avsättningen 0,2 % av lönesumman.

Syftet med de lokala omställningsmedlen är att utifrån verksamhetens behov bidra till finansiering av ett långsiktigt lokalt omställningsarbete. Detta arbete ska genom proaktiva omställningsåtgärder och aktiviteter stödja både verksamhetens och arbetstagarnas utveckling utifrån arbetslinjen och ett längre arbetsliv. Det lokala omställningsarbetet ska således bidra till såväl verksamhetens utveckling som omställning för arbetstagarna. Det kan till exempel bestå av åtgärder som ökar eller bibehåller arbetstagarens anställningsbarhet eller ökar förutsättningarna i övrigt till ett längre arbetsliv.

Ansökan om omställningsmedel görs av institutionen/motsvarandes lokala HR eller administrativa chef. 

Kontaktpersoner

Profile image

Carolina Ström

HR-specialist
Profile image

Jenny Wärnlund

HR-specialist
Profile image

Åsa Agréus

HR-specialist
+46852486577
ÅA
Innehållsgranskare:
Anna Christiansen
2024-05-22