URA - utlandstjänstgöring (för medarbetare)

Gäller för anställda vid KI som efter arbetsgivarens beslut ska vara stationerade utomlands. Information och blanketter rörande URA för HR, se HR-stöd.

Nedan följer en kortfattad information om utlandstjänstgöring. Inför en eventuell kontraktsskrivning, se också "Checklista inför URA för arbetstagare".

Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) används för medarbetare som under sin tjänstgöring ska vara stationerade utomlands. Avtalet ger möjlighet för arbetsgivaren att komma överens med medarbetaren om anställningsvillkor utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och medarbetarens individuella situation. Med stöd av URA kan KI anställa medarbetare tidsbegränsat för utlandstjänstgöring.

Innan en medarbetare reser ska ett URA-kontrakt upprättas mellan KI och medarbetaren där det anges vilka villkor som gäller under hela utlandstjänstgöringen. Exempel på detta kan vara ersättning för merkostnadstillägg, bostadskostnader, ersättning för flyttning och resor etc.

Även medföljande familjemedlemmar kan omfattas av förmåner och villkor kopplade till arbetstagarens utlandstjänstgöring, vilket regleras i kontraktet.

 

En person som stationeras i utlandet av svensk myndighet betraktas som bosatt i Sverige och omfattas av svensk socialförsäkring, vilket innebär att man behåller sjukpenning, föräldrapenning och barnbidrag. Utlandsstationerad medarbetare måste därför vara folkbokförd samt socialförsäkrad i Sverige (undantag kan vara för personer stationerade i Norden, HR ta kontakt med HRA).  Ett intyg om socialförsäkring (A1-intyg) från Försäkringskassan samt personbevis från Skatteverket skall vara HR tillhanda vid skrivandet av kontraktet. A1-intyget hos Försäkringskassan har en mycket lång handläggningstid så ansök om detta i tid. 

Man får inte ha bott/varit stationerad i samma land som stationeringen är tänkt att vara i, direkt innan URA-stationeringen. Man får heller inte motta någon annan ersättning under stationeringstiden.

Lön och ev. övriga ersättningar utbetalas från Sverige och beskattas enligt svensk lag.

Försäkring

URA-försäkring är till för dig som är utlandsstationerad på URA-avtal. Den innehåller ett personskadeskydd (inklusive olycksfall) som gäller dygnet runt som utsänd.   

KI har en samlingsförsäkring för alla som sänds ut enligt URA-avtalet. I URA-samlingsförsäkringen ingår också försäkring för mödravård och förlossning. Kontakta din lokala HR för att få dessa e-signerade intyg. Dessa intyg beskriver vad som ingår i URA-försäkringen och för mödravård och förlossning.

Marie Curie finansiering

Om utsändningen helt eller delvis finansieras med Marie Curie medel så ska detta stämmas av med HR-avdelningen innan URA-kontrakt upprättas.

Profile image

Åsa Agréus

HR-specialist
+46852486577

Dokument

Profile image

Carolina Ström

HR-specialist
ÅA
Innehållsgranskare:
Åsa Agréus
2023-08-08