Ersättning för sjukvårdskostnader och läkemedel

Som statligt anställd har du rätt till ersättning för vissa sjukvårdskostnader och läkemedel.

Registrera dina kostnader för sjukvård och läkemedel i PA-webben

Från 1 januari 2024 ska du begära ersättningar för sjukvård och läkemedel i PA-webben.
Klicka på "Min sida" och gå sedan ner till undermenyn sjukvårdsersättning.
Länk till PA-webben

Flödet för sjukvård och läkemedel:
Anställd-Lönespecialist

Nya regler gällande ersättning för läkemedelskostnader 2024

Från och med 1 april 2024 kan du endast ansöka om ersättning för läkemedelskostnader en gång per år 

För att du som medarbetare ska kunna få ut läkemedelsersättning behöver du ansöka om en samlad ersättning vid ett tillfälle senast i januari året efter det kalenderår där kostnaderna uppkommit.

Du ska styrka dina kostnader med ett registerutdrag (ej med kvitton) ur högkostnadsdatabasen (hämtas från E-hälsomyndigheten eller via 1177.se). 
Se beskrivning längre ned på sidan under rubriken: 
"Så här tar du ut en sammanställning av ditt högkostnadsskydd för läkemedel".

Ersättning för läkemedelskostnader inköpta under 2022 och 2023

Du kan endast ansöka om ersättning för läkemedel inköpta under 2022 och 2023 till och med den 31 mars 2024. Du ska styrka dina kostnader med ett registerutdrag ur högkostnadsdatabasen (hämtas från E-hälsomyndigheten eller via 1177.se). 
 

Sjukvårdskostnader hanteras på samma sätt som tidigare

Du kan begära ersättning för vårdbesök löpande under året.

Underlag som ska bifogas:

 • Kvitto från vårdgivare (vid vårdbesök)
 • Vid betalning av faktura ska ett kontoutdrag kompletteras
 • Utdrag från e-tjänst (vid läkemedel)

På E-hälsomyndigheten finns e-tjänsten Läkemedelskollen där du kan få en sammanställning av ditt högkostnadsskydd för läkemedel

E-hälsomyndigheten 

 

Så här tar du ut en sammanställning av ditt högkostnadsskydd för läkemedel:

 • Gå in på E-hälsomyndigheten https://www.ehalsomyndigheten.se/privat/ 
 • Välj "Läkemedelskollen"
 • Logga in med bank-id
 • Välj "Recept och högkostnadsskydd"
 • Välj "Spara och skriv ut"
 • Välj "Öppna högkostnadsskydd"

Information som måste framgå på kvittot från vårdbesök:

 • Namn
 • Personnummer
 • Datum
 • Summa
 • Typ av besök

Allmänt

Ersättningen är skattepliktig och utbetalas på nästkommande lön. Kvitto äldre än två år ersätts ej. Alla belopp måste ingå i det svenska högkostnadsskyddet (vara regionanslutna och ej privata) för att bli ersatt och det ska framgå på kvittot.
När löneavdelningen har hög arbetsbelastning under sommarsemesterperioden juli-augusti prioriteras inte registrering av ersättning för läkemedel och läkarbesök.

En arbetstagare som är ledig med helt löneavdrag har rätt till sjukvårdsersättning
− under de 30 första dagarna av ledigheten,
− under föräldraledighet då föräldralön betalas,
− under ledighet för sjukdom eller ledighet med tillfällig föräldrapenning (vab).

Läkarbesök

Ersättning för läkarvård utgår med högst 95 kronor per besök. Med läkarvård menas undersökning och vård som ges av den som är behörig att utöva läkaryrket i Sverige.

Sjukgymnastik/Fysioterapi

Ersättning för sjukgymnastik/fysioterapi utgår med högst 55 kronor per behandlingstillfälle. Med sjukgymnastik/fysioterapi menas behandling som, efter remiss av läkare, ges av legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut.

Psykologbehandling

Ersättning för psykologbehandling utgår med högst 95 kronor per behandlingstillfälle. Med psykologbehandling menas behandling som, efter remiss av läkare, ges av legitimerad psykiater, legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut.

Oralkirurgisk behandling 

Ersättning för oralkirurgisk behandling utgår med högst 95 kronor per behandlingstillfälle. Med oralkirurgisk behandling menas behandling som utförs på sjukhus eller vid odontologisk fakultet.

Sjukhusvård

Ersättning för sjukhusvård utgår med högst 70 kronor för varje vårddag.

Sjukvård som ej ersätts

Endast för ovanstående besök (regionansluten läkare, sjukgymnast, psykolog, oralkirurgi och sjukhusvård) lämnas ersättning.

Alternativa behandlingsformer såsom kiropraktor och naprapat ersätts ej. Ersättning lämnas ej heller för sjuksköterskebesök, röntgen, mammografi eller audionombesök. KI medger ej bruttolöneavdrag för att bekosta privata operationer eller IVF-behandlingar. Vid tjänstledighet över 30 dagar ersätts inga sjukvårdsbesök eller läkemedelskvitton.

Läkemedel

Läkemedel som omfattas av läkemedelsförmåner enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ersätts med det belopp som registrerats i högkostnadsskyddet. På kvittot ska det vara angivet egenavgift eller inom förmån.

PR
Innehållsgranskare:
2024-05-08