Bisysslor

I offentlig verksamhet i allmänhet och i myndighetsutövning i synnerhet är det viktigt att allmänheten har ett orubbat förtroende för universitet som myndighet och för enskilda lärare/tjänstemän. I KI:s uppdrag ingår forskning, utbildning samt att informera om sin verksamhet och hur vetenskapens insikter ska kunna tillämpas.

Allmänheten har utöver intresset av öppenhet och frihet i forskningen också ett starkt legitimt intresse av att den forskning som bedrivs kan omsättas i olika nyttigheter. För att kunna göra detta behöver KI samverka med såväl näringslivet som samhället i övrigt. KI är positivt inställd till att anställda åtar sig uppdrag och är involverade i verksamhet utanför KI, inom sina respektive kompetensområden, under förutsättning att detta sker i samförstånd och i enlighet med det regelverk som gäller. KI har tagit fram nya riktlinjer som ska underlätta hanteringen av regelverket.

Mer information om bisysslor finns i dokumenten nedan.

Uppgifterna i bisysslo-redovisningen hanteras enligt den nya europeiska dataskyddsförordningen, GDPR.

Rapporta bisyssla via PA-webben - Min sida och Bisyssla.

E-utbildning i bisysslor på KI

Den enskilde arbetstagaren bär det primära ansvaret för bedömningen av att en bisyssla (dvs. utövandet av bisysslan) är förenlig med lag och förordningen. Detta innebär att den anställde förutsätts ha grundläggande kännedom om vilka bisysslor som kan vara olämpliga.

Till hjälp och stöttning har KI tagit fram en e-utbildning i bisysslor. Utbildningen når du längst ner på denna sida och genom att logga in med ditt KI-ID. Du kan gå utbildningen i din egen takt och hur ofta du vill. 

Lycka till!

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
Logga in med KI-ID
CP
Innehållsgranskare:
2023-11-01