Resultat från enkäter och uppföljningar

Här samlas resultaten av de uppföljningar och utvärderingar av utbildning på grundnivå och avancerad nivå som genomförs löpande.

Examensenkäter

Studentbarometern

Avnämarundersökning