Utbildningsstöd

Är du verksam inom KI:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå?
Här kan du hitta stöd, resurser och information som kan ge ditt arbete de bästa förutsättningarna. Sidan sammanfattar åtta övergripande områden.

Utbildningsstöd startsida

Nyheter, utlysningar & evenemang

Nyheter & utlysningar inom utbildning

Kommande kurser & workshops