Rapport och resultat från enkäter och uppföljningar

Här samlas rapporter och resultaten av de interna uppföljningar och utvärderingar av utbildning på grundnivå och avancerad nivå som genomförs löpande.

Kommitténs kvalitetsrapporter

Programutvärderingar

Examensenkäter

Alumnundersökning

Avnämarundersökning

Studentbarometern