Skip to main content

Bokningsbara lokaler på campus Solna

Informationen på denna sida avser teknisk utrustning, antal platser, möblering och geografiskt läge avseende bokningsbara lokaler på campus Solna.

Klicka på namnet på respektive lokal för att se lokalens utrustning, interaktiv karta samt schema och länk till bokning.

Lokalerna presenteras här i storleksordning, baserat på antal platser. Använd menyn för att gå direkt till en viss storlek.

Kategoriseringen följer prissättningen och all utrustning och funktion som beskrivs ingår i priset på lokalen. Aktuell prislista finns längst ner på denna sida under kategorin "Dokument" samt på varje lokals egen sida.

Datorsalar

Ada Lovelace

Våningsplan 4 i Berzeliuslaboratoriet med plats för 20 deltagare.

Ada Lovelace på campus Solna

Grace Hopper

Våningsplan 4 i Berzeliuslaboratoriet med plats för 20 deltagare.

Grace Hopper på campus Solna

Space

Våningsplan 5 i Berzeliuslaboratoriet med plats för 21 deltagare.

Space på campus Solna

Enter

Våningsplan 5 i Berzeliuslaboratoriet med plats för 31 deltagare.

Enter på campus Solna

Konferensrum

Konferensrum 521

Våningsplan 5 i Aula Medica med plats för 8 deltagare.

Konferensrum 521 i Aula Medica

Konferensrum 522

Våningsplan 5 i Aula Medica med plats för 8 deltagare.

Konferensrum 522 i Aula Medica

Konferensrum 523

Våningsplan 5 i Aula Medica med plats för 10 deltagare.

Konferensrum 523 på campus Solna

Konferensrum 507

Våningsplan 5 i Aula Medica med plats för 30 deltagare.

Konferensrum 507 på campus Solna

Konferensrum 508

Våningsplan 5 i Aula Medica med plats för 12 deltagare.

Konferensrum 508 i Aula Medica

Konferensrum 633

Våningsplan 6 i Aula Medica med plats för 8 deltagare.

Konferensrum 633 på campus Solna

Konferensrum 634

Våningsplan 6 i Aula Medica med plats för 12 deltagare.

Konferensrum 634 i Aula Medica

Konferensrum 635

Våningsplan 6 i Aula Medica med plats för 18 deltagare.

Konferensrum 635 på campus Solna

Konferensrum 636

Våningsplan 6 i Aula Medica med plats för 8 deltagare.

Konferensrum 636 på campus Solna

Konferensrum 637

Våningsplan 6 i Aula Medica med plats för 8 deltagare.

Konferensrum 637 på campus Solna

Hall of Fame

Entréplan med plats för 14 deltagare.

Hall of Fame på campus Solna

Gammelgården

Entréplan i anrik gårdsbyggnad bredvid Aula Medica med plats för 14 deltagare.

Gammelgården på campus Solna

Grupprum

Upp till 10 deltagare

Scheele 2

Våningsplan 3 i Scheele-laboratoriet med plats för 8 deltagare.

Scheele 3

Våningsplan 3 i Scheele-laboratoriet med plats för 8 deltagare.

Scheele 4

Våningsplan 2 i Scheele-laboratoriet med plats för 8 deltagare.

Scheele 5

Våningsplan 2 i Scheele-laboratoriet med plats för 8 deltagare.

Bild kommer

Scheele 6

Våningsplan 2 i Scheele-laboratoriet med plats för 8 deltagare.

BZ grupprum våning 4

Våningsplan 4 i Berzeliuslaboratoriet med plats för 8 deltagare.

Grupprum BZ-4 juni 2018 1080 72

Ruth

Entréplan i Widerströmska huset med plats för 8 deltagare.

Ruth på campus Solna

WH-1

Entréplan i Widerströmska huset med plats för 8 deltagare.

WH-1 på campus Solna

WH-2

Entréplan i Widerströmska huset med plats för 8 deltagare.

WH-2 på campus Solna

203

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 10 deltagare. Entré A eller B.

203 på campus Solna

204

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 10 deltagare. Entré A eller B.

204 på campus Solna

206

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 10 deltagare. Entré A eller B.

206 på campus Solna

207

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 10 deltagare. Entré A eller B.

207 på campus Solna

209

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 10 deltagare. Entré A eller B.

209 på campus Solna

213

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 10 deltagare. Entré A eller B.

213 på campus Solna

220

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 10 deltagare. Entré A eller B.

220 på campus Solna

222

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 10 deltagare. Entré A eller B.

222 på campus Solna

303

Våningsplan 3 på Retzius väg 13 med plats för 10 deltagare. Entré A eller B.

303 på campus Solna

307

Våningsplan 3 på Retzius väg 13 med plats för 10 deltagare. Entré A eller B.

307 på campus Solna

Upp till 16 deltagare

Amartya

Våningsplan 2 i Widerströmska huset med plats för 12 deltagare.

Amartya på campus Solna

202

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 16 deltagare. Entré A eller B.

202 på campus Solna

205

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 16 deltagare. Entré A eller B.

205 på campus Solna

208

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 16 deltagare. Entré A eller B.

208 på campus Solna

210

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 16 deltagare. Entré A eller B.

210 på campus Solna

211

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 16 deltagare. Entré A eller B.

211 på campus Solna

212

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 16 deltagare. Entré A eller B.

212 på campus Solna

214

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 16 deltagare. Entré A eller B.

214 på campus Solna

215

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 16 deltagare. Entré A eller B.

215 på campus Solna

Upp till 18 deltagare

200

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 18 deltagare. Entré A eller B.

200 på campus Solna

201

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 18 deltagare. Entré A eller B.

201 på campus Solna

218

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 18 deltagare. Entré A eller B.

218 på campus Solna

224

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 18 deltagare. Entré A eller B.

224 på campus Solna

Upp till 21 deltagare

326

Våningsplan 3 på Retzius väg 13 med plats för 20 deltagare. Entré A eller B.

BZ grupprum våning 6

Våningsplan 6 i Berzeliuslaboratoriet med plats för 20 deltagare.

Grupprum BZ-6 juni 2018 1080 72

21-49 platser

311

Våningsplan 3 på Retzius väg 13 med plats för 24 deltagare. Entré A eller B.

311 på campus Solna

221

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 30 deltagare. Entré A eller B.

221 på campus Solna

216

Våningsplan 2 på Retzius väg 13 med plats för 36 deltagare. Entré A eller B.

216 på campus Solna

Charles

Entréplan i Widerströmska huset med plats för 40 deltagare.

Charles på campus Solna

Gunnar Höglund

Våningsplan 4 i Berzeliuslaboratoriet med plats för 32 deltagare.

Gunnar Höglund

John

Våningsplan 2 i Widerströmska huset med plats för 40 deltagare.

John på campus Solna

Louis

Entréplan i Widerströmska huset med plats för 40 deltagare.

Louis på campus Solna

Marie

Våningsplan 2 i Widerströmska huset med plats för 40 deltagare.

Marie på campus Solna

Mary

Entréplan i Widerströmska huset med plats för 30 deltagare.

Mary på campus Solna

Parker

Entréplan i Widerströmska huset med plats för 30 deltagare.

Parker på campus Solna

Rolf Bergin

Våningsplan 4 i Berzeliuslaboratoriet med plats för 32 deltagare.

Rolf Bergin på campus Solna

50-90 platser

Biomedicum 2

Våning 3 i Biomedicum med plats för 48 deltagare.

Biomedicum *******************

Scheelesalen

Våningsplan 3 i Scheele-laboratoriet med plats för 60 deltagare.

Biomedicum 3

Våning 3 i Biomedicum med plats för 65 deltagare.

Biomedicum 3 20180615 1080 150

Biomedicum 4

Våning 3 i Biomedicum med plats för 52 deltagare.

Biomedicum *************** 150

Inghesalen

Våningsplan 2 i Widerströmska huset med plats för 86 deltagare.

Inghesalen på campus Solna

Atrium

Entréplan i Wargentinhuset med plats för 54 deltagare.

Atrium på campus Solna

Petrén

Entréplan i Wargentinhuset med plats för 90 deltagare.

Petrén på campus Solna

Karolina

Våningsplan 2 i Widerströmska huset med plats för 60 deltagare.

Karolina på campus Solna

Wangari

Entréplan i Widerströmska huset med plats för 60 deltagare.

Wangari på campus Solna

Strix

Entréplan med plats för 72 daltagare.

Strix på campus Solna

Rockefeller

Entréplan med plats för 78 deltagare.

Rockefeller på campus Solna

Wretlind

Våningsplan 2 i Widerströmska huset med plats för 50 deltagare.

Wretlindsalen på campus Solna

91-140 platser

Franklinsalen

Våningsplan 3 i Scheele-laboratoriet med plats för 100 deltagare.

CMB

Entré på baksidan av CMB-byggnaden med plats för 140 deltagare.

CMB på campus Solna

141-200 platser

Samuelssonsalen

Entréplan i Scheele-laboratoriet med plats för 148 deltagare.

Samuelssonsalen på campus Solna

201-250 platser

Andreas Vesalius

Entréplan i Berzeliuslaboratoriet med plats för 203 deltagare.

Andreas Vesalius på campus Solna

Gustaf Retzius

Entréplan i Berzeliuslaboratoriet med plats för 202 deltagare.

Gustaf Retzius på campus Solna

Biomedicum 1 (D0320)

Våning 3 i Biomedicum med plats för 210 deltagare.

Biomedicum 1 20180615 1080 150.jpg

Större än 250 platser

Jacob Berzelius

Entréplan i Berzeliuslaboratoriet med plats för 312 deltagare.

Jacob Berzelius på campus Solna

Skrivsal

Entréplan i Berzeliuslaboratoriet med plats för 240 deltagare.

Dokument