Specialutrustade utbildningslokaler

Specialutrustade utbildningslokaler, som exempelvis kurslaboratorier och metodikrum, kan användas av flera utbildningsprogram och erhåller centralt stöd från kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa)  

FyFa har specialutrustade utbildningslokaler lokaliserade i Scheelelaboratoriet (plan 3, Solna) för humanlaborationer med exempelvis arbetsprov och ergometercykeltest, EKG, andningskapacitet och olika farmakologiska laborationer, samt mindre rum för syn och hörselslaborationer. 

Mer information finns på institutionens hemsidan.

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) 

CNS har specialutrustade utbildningslokaler lokaliserade i nya S:t Eriks ögonsjukhus (Eye Centre of Excellence, Solna) för preklinisk och klinisk färdighetsträning för ögonundersökningar. I lokalerna bedrivs även patientmottagningen (Optikercentralen) och KUM-Ö (Klinisk utbildningsmottagning ögon).  

Mer information finns på institutionens hemsidan.

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) 

CLINTEC har specialutrustade utbildningslokaler i ANA 10 (Flemingsberg) med labbsalar för audiometri. 

Mer information finns på institutionens hemsidan.

Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED) 

LABMED har specialutrustade utbildningslokaler i ANA Futura (plan 8) med tre ”våt-labb” samt ett mikroskopilabb. Labben är utrustade med bl.a. dragskåp, dragbänkar och LAF-bänkar. Ytterligare utrustning för elektrofores och PCR finns också, samt tillgång till konfokalmikroskop, flödescytometri, masspektrometer m.m. 

Mer information finns på institutionens hemsidan.

Institutionen för biokemi och biofysik (MBB) 

Vid MBB finns specialutrustade lokaler belägna i Scheelelaboratoriet (Solna). Lokalerna är utrustade med dragskåp med stor kapacitet, särskilt anpassade för laborationer inom organisk kemi och biokemi, och har utrustning för t.ex. spektrofotometri och gaskromatografi.

Mer information finns på institutionens hemsidan.

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) 

Vid MTC finns specialutrustade utbildningslokaler för laborationer med celler och mikrober beläget i Scheelelaboratoriet (Solna). Utrustningen består bl.a. av mikroskop, inkubatorer för bakterier, kylskåp, centrifuger och allmän utrustning för arbete med mikrober och celler, tillgång till cellodlingsrum med flödesskåp och inkubatorer, samt mörkt rum för mikroskopering. 

Mer information finns på institutionens hemsidan.

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) 

NVS har två specialutrustade utbildningslokaler belägna i Flemingsberg (ANA 23). (1) Metodikrummet med britsar, planscher, skelett, ribbstolar etc. (2) En träningslägenhet för att öva hemsjukvård, palliativ och avancerad vård i hemmet, utprovning av hjälpmedel, förflyttningskunskap och träna IPL. 

Mer information finns på institutionens hemsidan.

Institutionen för neurovetenskap (Neuro) 

Neuro har två specialutrustade utbildningslokaler belägna i Berzeliuslaboratoriet (Solna). (1) Dissektionssal med balsamerings-, förvarings- och omklädningsrum. (2) Metodikrum för anatomistudier (plastmodeller), laborationer och mikroskopering. 

Mer information finns på institutionens hemsidan.

Bokning

Kontakta respektive institution för mer information och bokning.

PM
Innehållsgranskare:
2024-03-21