Tentamensservice

Från 1 april 2023 samordnas stödet för examination i skrivsal. Det samordnade stödet består bl.a. av att
- bemanning med tentamensvakter,
- samordning av flera examinationer i examinationssalarna och
- samordning med IT-support för examinationerna.

Tentamensservice i Trollhättan 20-22 september

Tentamensservice personal kommer åka på nätverkskonferens med andra universitet och högskolor från eftermiddag 20/9 till eftermiddag 22/9. Vi kommer inte kunna hantera lika många ärenden under dessa dagar men gör vårt bästa för att hantera det som kommer in och prioritera akuta ärenden.

Mvh / Lina och Stefan.

Tentamensservice går in i NILEX ärendehanteringssystem

Vid terminsstart, 28/8 kommer Tentamensservice börja använda sig av ärendehanteringssystemet NILEX.

Vill ni nå oss på Tentamensservice så mejlar ni fortfarande tentamensservice@ki.se. Skillnaden är att det kommer skapas ett ärende som får ett ärendenummer och vi kommer svara till er mejl via systemet.

Stefan och Lina

Skrivsal Bengt Winblad bordsnumrering med färksektioner
Skrivsal Bengt Winblad bordsnumrering med färgsektioner Foto: Free

Ny numrering i Skrivsal Bengt Winblad

Skrivsal Bengt Winblad har numrerats om för att bättre hantera både stora och små grupper i Skrivsalen. Våra erfarna tentamensvakter har varit med i arbetet att ta fram förslaget. I den nya numreringen används bland annat främsta raden och den närmast klädhängarna endast då salen princip är fullsatt. Vi har också använt oss av olika färger för olika sektioner så att studenterna lättare ska hitta till sin plats. Vi hoppas att denna förändring blir bättre både för studenter och personal.

Mvh / Lina & Stefan

Skrivsal Bengt Winblad

NEO KI Flemingsberg Foto: Free

Administrativa processer för examination i skrivsal

Beskrivning av de administrativa processerna som gäller för examination i skrivsal finns på sidan Administrativa processer för examination i skrivsal. Under införandet uppdateras processerna efter hand.

Under administrativa processer hittar du också en powerpointpresentation som översiktligt beskriver ansvarsområden vid examination i skrivsal.

Lokaler som hanteras av Tentamensservice

Campus Solna: Skrivsal BZ (240pl), Skrivsal Widerströmska (45pl), Skrivsal Enter (15pl), Skrivsal Space, Skrivrum 1-5 BZ

Campus Flemingsberg: Skrivsal Bengt Winblad (170pl), Skrivsal ANA 23 (40-81pl), Skrivsal ANA 10 (10pl), Skrivrum 1-5 ANA 10.

 

Vissa av lokalerna är anpassade för studenter med funktionsnedsättning. 

Kostnad för tentamensservice (inkl. lokalhyra)

Kurserna betalar 32 kr per plats och timma för anmälda studenter. Kostnaden omfattar hyra för lokalen och tentamensvakter. 

Tentamensservice gäller för samtliga examinationer i skrivsalarna.

Kostnaderna bokas upp på kursens projekt som ska anges i samband med bokningen. 

Regler

För att det ska gå att samordna flera examinationer och för att kunna använda systemstödet gäller

  • gemensamma starttider
  • anmälan till examination ska ske i Ladok
  • studenterna ska vara registrerade på aktuellt kurstillfälle
  • gemensamma rutiner i examinationssalarna.

System och integrationer

De system som används inom processen för examinationer och är

  • Ladok – anmälan till examinationstillfälle
  • Time Edit – beställning av examinationstillfälle, schemaläggning av examinationslokaler
  • Time Edit exam – bokning av tentamensvakter, placering av studenter, underlag för debitering av kostnader på kurs
  • Inspera – digitalt examinationssystem

Kontakt

Tentamensservice

Samordning av stöd i digital examinationssal

Personal

Lina Liljegren

Samordnare
stöd till Program- och utbildningsnämnder
UF Universitetsförvaltningen

Stefan Axelsson

Handläggare
stöd till Program- och utbildningsnämnder
UF Universitetsförvaltningen
LL
Innehållsgranskare:
2023-09-21