Lärosal David

Entréplan i Widerströmska huset med plats för 50 deltagare

Lärosal David med plats för 50 deltagare i Widerströmska huset
Lärosal David i Widerströmska huset Foto: Alexander Avelin

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Projektor
Interaktiv whiteboard
Högtalaranläggning
Wi-Fi

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

AV-support Solna

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Karta

David Allen Kolb, utbildningsteoretiker, upphovsman till erfarenhetsbaserat lärande (experiential learning)

https://en.wikipedia.org/wiki/David_A._Kolb

Documents

Åsa Rauger
2023-10-12