Lärosal Karolina

Bookable premises at KI Campus Solna with 50-90 seats

Våningsplan 2 i Widerströmska huset med plats för 60 deltagare.

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Projektor
Dokumentkamera
Högtalaranläggning
Podiemikrofon samt trådlöst headset för talförstärkning
Fast nätverk (KI-konto) och Wi-Fi
Pekskärm för styrning

Stationär dator har utgått av säkerhetsskäl - vänligen medtag egen dator vid behov.

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

Av-Support Solna

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Karta

Dokument

ÅR
Innehållsgranskare:
2023-10-12