Scheelesalen

Våning 3 i Scheele-lab A-hus med plats för 60 deltagare

HYBRIDSAL

Zoom Room klient integrerad med AV-utrustningen i lokalen.

Boka AV-support via e-mail nedan för demonstration och tekniskt stöd inför distansmöte.

Scheelesalen 2021.
Scheelesalen 2021. Foto: Linus Hansson

Utrustning

HDMI / USB-C / DP
Projektorer och skärm för presentation
Högtalaranläggning
1 trådlöst headset
1 trådlös handhållen mikrofon
Takmick för hybridmöte
2 kameror för hybridmöte
Whiteboard
Wi-Fi
Hörslinga

Zoom Room klient
Zoom Room styrpanel

Vänligen se lathund i rummet och som fil på denna sida.
 

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

Av-Support Solna

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Karta

Dokument

ÅR
Innehållsgranskare:
2023-12-06